PTAC piemēro 10 000 eiro sodu SIA ‘’Animo Forti’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA “Animo Forti” ir piemērota soda nauda 10 000 eiro un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi.

PTAC, sākot no 2019.gada, kopumā saņēma 118 patērētāju sūdzības, arī no citu ES dalībvalstu patērētājiem, saistībā ar “Animo Forti” īstenoto komercpraksi, patērētājiem neatmaksātu naudas summu aptuveni 21 000 eiro par neizpildītiem preču pasūtījumiem un atdoto preci “Animo Forti” atteikuma tiesību gadījumā.

Sabiedrības komercprakse tiek īstenota tīmekļvietnēs “Inch2.com” un “Inch2.online”, kurās patērētājiem tiek piedāvātas somas un apavi, par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai “Animo Forti” vietnē “Inch2.com” maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nepiegādā patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus “Animo Forti” neievēro normatīvajos aktos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde, kā arī gadījumos, kad patērētājs izmanto normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības. Papildus tam, patērētāju saziņa ar “Animo Forti” ir apgrūtināta, “Animo Forti” izteiktie solījumi par preces piegādi vai patērētāja samaksātās naudas atdošanu netiek pildīti. “Animo Forti” arī izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas (nav iespējams sazināties ar “Animo Forti”) saistībā ar noslēgtajiem līgumiem.

Vienlaikus PTAC konstatēja, ka abas tīmekļvietnes darbojas un patērētājiem tiek sniegta iespēja izvēlēties un pasūtīt preces, kā arī “Animo Forti” labprātīgi nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tās īstenotās komercprakses vietnēs atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Izvērtēšanas laikā PTAC atklāja “Animo Forti” darbībā virkni pārkāpumus:

  • Sabiedrība “Inch2.com” ir piedāvājusi un pārdevusi preces, kuru piegādi tā nevar nodrošināt;

  • Gadījumā, kad patērētāji ir izmantojuši tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja prece nav piegādāta “Animo Forti” apsolītajā termiņā, vai situācijā, kad patērētāji izmanto likumā noteiktās atteikuma tiesības, “Animo Forti” nav ievērojusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikt pirkuma maksas atmaksāšanu patērētājiem bez nepamatotas kavēšanās;

  • “Animo Forti” patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem nav nodrošinājusi efektīvas saziņas iespējas;

  • Tīmekļvietnēs netiek nodrošināta iespēja saglabāt distances līguma noteikumus;

  • Tīmekļvietnēs netiek nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja prece neatbilst līguma noteikumiem;

  • Tīmekļvietnēs netiek nodrošināta informācija par preces atpakaļ atdošanas izmaksām;

  • Tīmekļvietnēs netiek nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī nav norādīta elektroniskā saite uz strīdu risināšanu tiešsaistē (SIT) platformu;

  • Tīmekļvietnēs speciālajiem cenu piedāvājumiem netiek norādīts to spēkā esamības termiņš (no – līdz).

Ņemot vērā, ka tīmekļvietnēs un attiecībā uz jau noslēgtajiem līgumiem negodīga komercprakse vēl turpinās un saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, PTAC nolēma - aizliegt negodīgu komercpraksi: patērētājiem piedāvāt un pārdot preces, kuru piegādi “Animo Forti” apsolītajā termiņā nevar nodrošināt, nodrošināt patērētājiem naudas atmaksu par nepiegādātajām precēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem nodrošināt efektīvas saziņas iespējas, kā arī uzlikt soda naudu 10 000 eiro.

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos: iepriekš izlasīt atsauksmes, arī sūdzības un citu pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju. Papildu informācija par iepirkšanos distancē atrodama šeit.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas