Regulators aicina atsaukties komersantus un pašvaldības

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) tuvākajā laikā plāno uzsākt stingrāk uzraudzīt tos komersantus, kuri pašvaldībās sniedz regulētus siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumus. Līdz ar to Regulators aicina atsaukties komersantus un pašvaldības, kuriem jāreģistrē sava darbība Regulatorā kā regulētam komersantam, lai izvairītos no negaidītiem sodiem par nelikumīgu darbību.


Regulators laika gaitā ir konstatējis atsevišķus gadījumus (vairāk siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanā), ka komersants, sniedzot sabiedriskos pakalpojumus, nav ilglaicīgi izpildījis normatīvajos aktos noteikto pienākumu reģistrēties un/vai licencēties, lai likumīgi sniegtu sabiedriskos pakalpojumus. 


Ne vienmēr komersants apzināti nav izpildījis normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, bet gan nepietiekamas izpratnes rezultātā komersants nav reģistrējies un licencējies, lai arī tā sniegtie sabiedriskie pakalpojumi atbilst Noteikumos noteiktajiem regulēšanas kritērijiem[1].


Lai šo situāciju mainītu, Regulators aicina pašvaldības sniegt informāciju par tiem komersantiem, kuri viņu teritorijā sniedz siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumus noteiktā apjomā - siltumenerģijas apgādē ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundu gadā. Savukārt ūdenssaimniecības nozarē - ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vismaz vienā veidā pārsniedz 100 000 m3 gadā.


Minētā informācija ir nepieciešama, lai īstenotu Regulatora Likumā noteikto funkciju, tajā skaitā – ​aizstāvēt lietotāju intereses (piemēram, saņemt sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotiem tarifiem) un izpildi siltumapgādē un ūdenssaimniecības nozarē. No pašvaldībām saņemtās informācijas Regulatoram būs iespēja  konstatēt tos komersantus, kuru sniegtie sabiedriskie pakalpojumi siltumapgādē un ūdenssaimniecības nozarē līdz šim vēl nav regulēti. Tādējādi Regulators varēs īstenot nepieciešamās darbības, lai varēs šādus komersantus identificēt kā arī īstenot nepieciešamās darbības, lai konkrētie komersanti turpmāk sabiedriskos pakalpojumus sniegtu saskaņā ar tiem piemērojamo regulatīvo satvaru likumīgi.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas