Regulators: apkures sezona sākas bez lielām pārmaiņām

Neskatoties uz dabasgāzes tirdzniecības cenas pieaugumu pēdējā gada laikā un izmaiņām šķeldas iepirkuma cenās, šogad apkures sezona sākusies bez lielām pārmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Salīdzinot ar 2017.gada septembri, šogad septembrī lielākajai daļai regulēto komersantu tarifi ir palikuši nemainīgi, pavisam neliela daļai ir vērojams tarifu kāpums, daļai – tarifu samazinājums. Tas nozīmē, ka šī gada apkures sezonas sākums gaidāms bez lielām pārmaiņām.


Siltumenerģijas apgādes komersanti, kuriem netika apstiprināti jauni tarifi, noteikta tarifu piemērošanas kārtība iepriekš apstiprinātajiem tarifiem (līdz dabasgāzes tirgus atvēršanai). Ja komersanti neizmantoja atļauju pašiem noteikt siltumenerģijas tarifus, tad viņi piemēro Regulatora apstiprināto tarifu pie dabasgāzes sistēmas operatora pēdējās publicētās dabasgāzes tirdzniecības cenas. Tādējādi salīdzinot šī gada septembra tarifu ar 2017.gada septembra tarifu, tie nemainās. Tas nozīmē, ka jauno apkures sezonu viņi sāk ar nemainīgiem tarifiem (līdz brīdim, kad Regulatorā tiks iesniegti jauni pieteikumi un pieņemti jauni lēmumi).


Savukārt tie komersanti, kuri iesniedza jaunus tarifus Regulatorā līdz ar dabasgāzes izmaksu pieaugumu, iepirktās siltumenerģijas tarifa, šķeldas izmaksu pieaugumu, vai kuriem beidzās  elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsts, apkures sezonu sāk ar tarifu pieaugumu. Salīdzinot ar kopējo regulēto komersantu skaitu, tā ir pavisam neliela daļa. 

http://archive.mlgn2ca.com/upload/user/11501/images/apkures_sezona_a_1.jpg" style="width:520px;" class="m_8139349438810815799m_7873911746051332741mobile100 CToWUd a6T" width="520" height="663" border="0" alt="apkures_sezona_a_1.jpg" />

Šobrīd Regulatorā izskatīšanā kopumā ir astoņi siltumenerģijas apgādes komersantu iesniegtie siltumenerģijas tarifu projekti. 

http://archive.mlgn2ca.com/upload/user/11501/images/apkures_sezona_a_2.jpg" style="width:520px;" class="m_8139349438810815799m_7873911746051332741mobile100 CToWUd a6T" width="520" height="155" border="0" alt="apkures_sezona_a_2.jpg" />

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas