Samazina pie viena galdiņa atļauto personu skaitu ēdināšanas iestādēs daļēji drošā vai nedrošā vidē

Turpinoties Covid-19 izplatībai un pieaugot inficēto un hospitalizēto skaitam, valdība otrdien atbalstīja grozījumus epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas cita starpā paredz samazinātu atļauto maksimālo personu skaitu pie galdiņa epidemioloģiski daļēji drošā vai nedrošā vidē.

Ēdināšanas pakalpojumus, tāpat kā līdz šim, var sniegt un saņemt epidemioloģiski drošā vidē, ja gan personāls, gan apmeklētāji ir ar Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pilnu vakcināciju vai pārslimošanas faktu pēdējo sešu mēnešu laikā. Telpā atrodoties tikai šīm personām, nav paredzēta nekāda papildus drošības pasākumu ievērošana.

Savukārt ēdināšanas iestādēs, kas strādā daļēji drošā epidemioloģiskajā vidē, kur pakalpojumus bez personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātiem saņem arī iedzīvotāji ar negatīvu Covid-19 testa sertifikātu un bērni līdz 12 gadu vecumam bez sertifikātiem, paredzēti vairāki ierobežojumi, tajā skaitā noteikts ierobežojums maksimālajam cilvēku skaitam, kas var atrasties vienlaikus pie galdiņa.

Papildus, jaunie noteikumi paredz iespēju bērniem no 12 gadu vecuma uzrādīt testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Iepriekš noteikumi paredzēja, ka iekštelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā desmit pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus, bet ne vairāk kā 20 personas kopā. Savukārt līdz ar izmaiņām iekštelpās pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā sešas pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus, bet ne vairāk kā 10 personas kopā.

Savukārt ārtelpās ēdināšanas pakalpojumus gan iepriekš, gan arī turpmāk būs ļauts saņemt epidemioloģiski nedrošā vidē - personām bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta vai negatīva testa, bet arī šajā gadījumā pie viena galdiņa atļauto apmeklētāju skaits samazināts no 30 līdz 10, ļaujot pie galdiņa atrasties ne vairāk kā sešām pilngadīgajām personām un četriem bērniem.

Gan iekštelpās, gan ārtelpās epidemioloģiski daļēji drošā vai nedrošā vidē joprojām jānodrošina vismaz divu metru distance starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena.

Vienlaikus grozījumos noteikts, ka bērni, kas neatbilst vakcinētas vai pārslimojušas personas statusam, epidemioloģiski drošā vidē var saņemt ēdināšanas pakalpojumus pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas pilngadīgas personas pavadībā, ja pie viena galdiņa atrodas līdz 10 personām, un tiek nodrošināts pusotru metru attālumu starp galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāuzrāda tests vai sertifikāts, savukārt bērni no 12 gadu vecuma var uzrādīt negatīva Covid-19 testa sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Papildus grozījumi nosaka, ka publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Šī prasība gan netiek attiecināts uz epidemioloģiski drošo vidi.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas