Tieslietu ministrija: atbalsta stingrākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem

Otrdien, 26. februārī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izstrādātos grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz piemērot uzturlīdzekļu parādniekiem ieroču iegādāšanās, nēsāšanas, realizēšanas un glabāšanas atļaujas darbības apturēšanu. Papildus grozījumi paredz izmaiņas, kas sekmēs uzturlīdzekļu samaksas pienākumu izpildi un no valsts budžeta izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanu.

Grozījumi, kas paredz uzturlīdzekļu parādniekiem liegt pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu izstrādāti ar mērķi nepieļaut situācijas, kad parādnieks, kurš nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekļiem vienlaikus izlieto finansiālos līdzekļus aktivitātēm un hobijiem, kas prasa finansiālu ieguldījumu. Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas sniegtajiem datiem uz 2018. gada decembri aptuveni 500 uzturlīdzekļu parādniekiem pieder viens vai vairāki šaujamieroči.

Vienlaikus likumprojektā definēti apstākļi, kurus konstatējot, uz likuma pamata prezumējams, ka uzturlīdzekļu parādnieks izvairās no uztura došanas pienākuma izpildes. Minētais ļaus efektīvāk piemērot kriminālatbildību uzturlīdzekļu parādniekiem saskaņā ar Krimināllikuma 170. pantu. Likuma grozījumos paredzēti atsevišķi izņēmumi, kas dod pamatu pieņemt, ka parādnieks objektīvi nespēj pildīt saistību maksāt uzturlīdzekļus, piemēram, ja parādnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti un viņam nav mantas vai ienākumu. Vienlaikus uzsverams, ka apstākļu konstatēšana, kuru dēļ personu nevar saukt pie kriminālatbildības, parādnieku neatbrīvos no pienākuma nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem.

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā papildus paredz regulējumu, kas ir vērsts uz to, lai dotu parādniekiem iespēju nokārtot savas saistības labprātīgi. Proti, uzturlīdzekļu parādniekam, kurš divu gadu laikā no likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas nosegs savu pamatparādu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, tiks dzēsti likumiskie procenti.

Likumprojektā iekļauti arī vairāki citi grozījumi, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu valsts līdzekļu administrēšanu un sekmēt izmaksāto līdzekļu atgūšanu valsts budžetā.

Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" stāsies spēkā vienlaikus ar likumprojektu "Par valsts budžetu 2019. gadam", savukārt izmaiņas attiecībā uz ierobežojumu liegt ieroču iegādāšanu, glabāšanu, nēsāšanu un realizēšanu vienlaikus ar Ieroču aprites likumu.

Minēto likumprojektu jāizskata vēl Saeimai. Ar likumprojektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas