Ugunsdrošības prasības būs iedzīvotājiem vienkāršāk izprotamas

Otrdien, 15.septembrī, Ministru kabinets pieņēma MK noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”” (noteikumi). Noteikumi paredz samazināt administratīvo slogu, piemēram, ventilācijas kanālu tīrīšanas biežums līdzšinējo piecu gadu vietā ir noteikts reizi desmit gados, savukārt viendzīvokļa mājas īpašniekam veicot dūmvada kanālu tīrīšanu nevajadzēs sastādīt aktu par tīrīšanas rezultātiem.

Personām, kuras izvēlēsies izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošības prasību izpildi saistīto procesu dokumentēšanā, dokumenti ugunsdrošības jomā (piemēram, Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls) turpmāk nebūs jāgatavo papīra formātā.

Noteikumos ir precizēti fiziskās personas pienākumi. Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, personai nekavējoties jāevakuējas, izņemot gadījumus, ja nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt.

Lai nodrošinātu Ugunsdrošībai lietojamo zīmju labāku saskatāmību, ir noteikti zīmju minimālie izmēri atkarībā no to redzamības attāluma, kā arī vairākas zīmes ir nomainītas, lai tās būtu labāk uztveramas.

Noteikumi tika izstrādāti, lai ugunsdrošības prasības būtu iedzīvotājiem vienkāršāk izprotamas, kā arī padarītu efektīvāku un saprotamāku noteikumos iekļauto tiesību normu piemērošanu.

Ugunsdrošības noteikumu grozījumos tika iekļauti priekšlikumi, izvērtējot līdzšinējo VUGD praksi ugunsdrošības uzraudzības jomā, kā arī ņemot vērā sabiedrības pārstāvju ieteikumus ugunsdrošības jomā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas