Valdība pagarina mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju atbilstības sertifikāta termiņu uz 16 mēnešiem

Lai mazinātu COVID-19 pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību, valdība 25.augustā pagarināja mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju atbilstības sertifikāta termiņu uz 16 mēnešiem, atbalstot grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

Noteikumi paredz pagarināt M, N vai O kategorijas sēriju beigu transportlīdzekļiem1 atbilstības sertifikāta termiņu uz 16 mēnešiem pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja šis termiņš iestājies Covid-19 pandēmijas laikā, lai neradītu vēl lielākus zaudējumus auto tirgotājiem, kuriem jau šobrīd ir būtiski zaudējumi COVID-19 pandēmijas ietekmē.

COVID-19 pandēmijas ietekmē radies ievērojams jaunu automobiļu pārdošanas kritums un uz 2020. gada 4. augustu Latvijas automobiļu tirgotāju krājumos ir palikuši 282 sērijas beigu transportlīdzekļi (pasažieru automobiļi, mazais komerctransports un smagais komerctransports). Par tiem zaudējumi  būs aptuveni 2 milj. eiro apmērā. Noteikumi pēc būtības nerada ietekmi uz valsts budžetu, bet dod iespēju realizēt šos automobiļus. Pretējā gadījumā tos nepieciešams steidzami reģistrēt tirgotāju īpašumā, samazinot garantijas termiņu, vai pārdot trešajās valstīs par zemāku cenu.  

Šiem transportlīdzekļiem 1.09.2020. beigsies ES direktīvās noteiktie tipa apstiprinājumu derīguma termini. EK nav izdevusi jaunu regulējumu par termiņa pagarināšanu, tādēļ jautājums jārisina nacionālā līmenī.


1Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK definīciju “sērijas beigu transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis no tādiem krājumiem, ko nevar reģistrēt vai pārdot, vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šis transportlīdzeklis nav apstiprināts.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas