Valsts kontrole: Reģistrējot nodokļu maksātājus, VID ne vienmēr ievēro vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret klientiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID), reģistrējot nodokļu maksātājus, ne vienmēr ievēro vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret klientiem, secināts Valsts kontroles veiktajā revīzijā. 

Valsts kontrole konstatējusi, ka, reģistrējot nodokļu maksātāju, tā atbilstību reģistrēšanas kritērijiem VID novērtē atšķirīgi, nepiemērojot vienotu pieeju, un tiek pieļauti gadījumi, ka lēmums par reģistrāciju netiek pieņemts likumā noteiktajā termiņā.

Valsts kontrole secinājusi, ka atsevišķos gadījumos VID kavēja normatīvajos aktos noteiktos termiņus, jo sadarbībā ar nodokļu maksātāju ievēroja principu "Konsultē vispirms", tomēr šī principa piemērošana un darbības tā ieviešanai nav reglamentētas ārējos normatīvajos aktos.

Revidentu ieskatā normatīvajam regulējumam jāveido skaidrs VID darbības tiesiskais ietvars, kas nodrošinātu VID darbības un attīstības stratēģijā 2017.-2019.gadam izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu (t.sk. uz klientu orientētas darbības nodrošināšanu) normatīvajos aktos noteikto pilnvaru robežās.

VID, reģistrējot nodokļu maksātāju pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, nodokļu maksātāju atbilstību reģistrēšanas kritērijiem novērtē atšķirīgi, nepiemērojot vienotu pieeju, un tiek pieļauti gadījumi, ka lēmums par reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā netiek pieņemts termiņā. 

Turklāt gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par reģistrēšanu PVN maksātāju reģistrā, bet nav izsekojama VID lēmuma argumentācija un nodokļu maksātājam netiek pieprasīta arī papildu informācija (rakstiska vai intervijā VID), pastāv risks, ka, nepilnīgi novērtējot nodokļu maksātāju, PVN maksātāju reģistrā varētu reģistrēt neatbilstošu personu. Neatbilstošu personu reģistrēšana PVN reģistrā var apdraudēt VID reputāciju un radīt korupcijas risku, uzsver Valsts kontrole.

Lai gan likums nosaka, ka reģistrēšanas brīdis PVN reģistrā ir atkarīgs no tā, kādā veidā nodokļu maksātājs vēlas, lai viņam paziņo lēmumu par reģistrēšanu, revīzijā Valsts kontrole secināja, ka norma ir novecojusi un sarežģīti administrējama, kas prasa papildu resursus. 

Valsts kontrole atzīmē, ka publiski ir pieejams VID PVN maksātāju reģistrs e-vidē, kas ir ātrs un ērts veids informācijas iegūšanai, tāpēc būtu jāvērtē iespēja vienkāršot reģistrēšanas procesu, attiecīgi pilnveidojot normatīvo regulējumu. 

Vienā no iepriekšējām revīzijām Valsts kontrole secināja, ka 2015.gadā VID novērtēja nodokļu maksātāju atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem, lai reģistrētu PVN maksātāju reģistrā, formāli un gadījumos ar līdzvērtīgiem nosacījumiem pieņēma atšķirīgus lēmumus, nenodrošinot vienādu attieksmi pret nodokļu maksātājiem. VID apņēmās pilnveidot PVN maksātāju reģistrēšanas procesu, nodrošinot, ka pie līdzvērtīgiem nosacījumiem VID rīkojas identiski un tiek pieņemti vienādi lēmumi.

Lai mazinātu risku, ka PVN maksātāju reģistrā tiek reģistrēti riskanti komersanti, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret PVN maksātājiem, VID 2016.gadā mainīja PVN maksātāju reģistrēšanas kārtību - izstrādāja nodokļu maksātāju intervijas veidlapu un novērtējuma veidlapu, kurā dokumentējams nodokļa maksātāja izvērtējums, papildināja reģistrācijas riska kritērijus un uzsāka informatīvo materiālu par komersanta pienākumiem un atbildību, uzsākot uzņēmējdarbību, nosūtīšanu komersantu amatpersonām, kuras pēc risku izvērtēšanas iekļautas paaugstināta riska personu sarakstā. Turklāt process tika decentralizēts, un no 2016.gada nodokļu maksātāju novērtē un lēmumu pieņem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Revīzijā izlases veidā tika pārbaudīti 85 PVN maksātāju reģistrēšanas gadījumi un konstatēts, ka joprojām nodokļu maksātāju atbilstību reģistrēšanas kritērijiem VID novērtē atšķirīgi, nepiemērojot vienotu pieeju. 52 gadījumos (61%) pirms reģistrēšanas PVN maksātāju reģistrā VID pieprasīja nodokļu maksātājam iesniegt papildu informāciju, bet 33 gadījumos (39%) VID nodokļu maksātājam papildu informāciju nepieprasīja un reģistrēja likumā noteiktajā kārtībā. 

VID PVN maksātāju reģistrēšanas kārtība precīzi nosaka procedūras, to secību nodokļu maksātāja atbilstības kritērijiem izvērtēšanai un dokumentēšanu. Revīzijā, salīdzinot dokumentāciju par VID veikto līdzīgu gadījumu izvērtēšanu, konstatēts, ka vienā daļā gadījumu nodokļu maksātāju pēc risku izvērtēšanas VID reģistrēja PVN maksātāju reģistrā, savukārt otrā daļā gadījumu pieprasīja nodokļu maksātājam iesniegt papildu informāciju vai uzaicināja uz interviju.

Revīzijā arī tika konstatēts, ka, izvērtējot nodokļa maksātāju pirms reģistrēšanas PVN reģistrā, VID vienmēr šajā novērtējumā ņem vērā nodokļu maksātāja negatīvo sadarbības vēsturi ar VID, taču netika gūts apstiprinājums tam, vai novērtēšanas laikā tiek ņemta vērā nodokļu maksātāja iepriekšējā pozitīvā vēsture (piemēram, nodokļu nomaksas disciplīna) un sadarbība ar VID.

Lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi nodokļu maksātāju novērtēšanā pirms reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā, Valsts kontrole iesaka VID pilnveidot iekšējos procesus, lai vienkāršotu PVN maksātāju reģistrēšanas kārtību, nosakot nodokļu maksātāju izvērtējuma dokumentēšanas minimālās prasības un nodrošinot veiktā izvērtējuma un pieņemto lēmumu izsekojamību, kā arī uzlabot iekšējo kontroli, nodrošinot termiņu kavējumu novēršanu.

Lai mazinātu administratīvo slogu, efektivizētu VID izmaksas un vienkāršotu lēmuma paziņošanu nodokļu maksātājiem par reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā, Valsts kontrole iesaka Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas