VIDEO: aizvada pirmo VUGD organizēto ugunsdrošības konferenci

Pagājušā ceturtdienā Rīgā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētā ugunsdrošības konference “Kā veidot drošu mājokli?”, kuras mērķis bija dažādās sabiedrības grupās aktualizēt un analizēt jautājumus, kas saistīti ar mājokļa drošību.

Konferencē eksperti diskutēja par plašu jautājumu loku. VUGD skaidroja valsts politiku ugunsdrošības jomā, kā arī akcentēja būtiskāko, kas jāievēro no ugunsdrošības viedokļa dzīvojamās mājās. Īpaša uzmanība konferences laikā tika pievērsta Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kuras stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra – par dūmu detektoru obligātu uzstādīšanu visā dzīvojamā sektorā un ugunsdzēsības aparātu izvietošanu savrupmājās. VUGD pārstāvji akcentēja, ka ikdienā ievērojot ugunsdrošības noteikumus, kā arī preventīvi sakārtojot savu mājokli, iedzīvotāji var savlaicīgi izvairīties no lielām nelaimēm.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāvis informēja par drošuma prasībām ugunsdzēsības aparātiem, dūmu detektoriem un gāzes baloniem, lai ikvienam iedzīvotājam būtu skaidra izvēle. Tika akcentēts, ka iegādājoties šīs preces, ir jābūt identificējamam preču ražotājam, izcelsmes valstij, jābūt drošuma atbilstības CE oficiālai zīmei, kā arī norādēm uz atbilstību attiecīgiem standartiem un baterijas derīguma termiņam. PTAC informēja, ka šobrīd ir parādījusies informācija par nopērkamiem izstrādājumiem, kas ir līdzīgi dūmu detektoram, bet neveic brīdinājuma funkciju par telpā izveidojušos sadūmojumu.

Latvijas apdrošinātāju asociācija skaidroja par apdrošināšanas lomu dzīvojamo māju ugunsdrošības veicināšanā. informējot kā apdrošināšana veicina ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanos, tajā skaitā arī dzīvojamā sektorā. Savukārt pārstāvji no Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, Ikšķiles novada un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dalījās ar savu pieredzi ugunsdrošības pasākumu īstenošanā. Piemēram, Ikšķilē noteiktām novada domes apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām to koplietošanas telpās tiek ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kurā plānots, ka varēs integrēt arī iedzīvotāju dzīvokļus, ja vien to vēlēsies paši īpašnieki.

Savukārt Latvijas Ugunsdrošības asociācijas pārstāvis sniedza praktiskas ieteikumus klātesošajiem par mājokļos piemērotākajiem ugunsdzēsības aparātiem, kā arī izskaidroja dūmu detektoru pareizas izvietošanas nozīmību dzīvojamās telpās.

Ugunsdrošības konferences dalībnieki akcentēja, ka šādas konferences turpmāk nepieciešams organizēt regulāri, lai sabiedrība arvien vairāk sāktu ne tikai interesēties par savu drošību, bet sekotu arī reāla sabiedrības rīcība – piemēram, mājoklī uzstādot dūmu detektoru.
Tā kā konference tika pārraidīta tiešsaistē internetā, tad arī šobrīd jebkuram interesentam ir iespējams to aplūkot VUGD YouTube kanālā (www.youtube.com/watch?v=J_XbU6fldok), savukārt ar konferences dalībnieku prezentācijām ir iespējams iepazīties šeit:

www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/23919-aizvadita-pirma-vugd-organizeta-ugunsdrosibas-konference


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas