Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Pieņemtie lēmumi ir nepieciešami izglītības kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā 13

Šobrīd, neapšaubāmi, aktuālākais temats Gulbenes novada iedzīvotājiem ir novada domes pieņemtie lēmumi par Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju, Gulbenes sākumskolas pievienošanu Gulbenes novada valsts ģimnāzijai un visvairāk - par Galgauskas, Stāmerienas pamatskolu un K.Valdemāra sākumskolas reorganizāciju, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi uz šo triju skolu bāzes.

Īsumā par 28. februāra Gulbenes novada domes lēmumiem
Ar 2020.gada 1.jūliju Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola tiek pievienota Gulbenes 2.vidusskolai. Tas tiek darīts tāpēc, ka ar 2020.gada 1.septembri vakara (maiņu) vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips vairs nepastāvēs. To nosaka  Vispārējās izglītības likums, un domei bija jāpieņem lēmums par vakara (maiņu) statusa maiņu. Skolēniem iegūt vidējo izglītību neklātienes apmācības formā tiks piedāvāts arī turpmāk – 2019./2020.gadā Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolā, bet no 2020.gada 1.septembra – Gulbenes 2.vidusskolā.

Ar 2019.gada 1.septembri Gulbenes sākumskola tiek pievienota Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, kurai būs pienākums nodrošināt obligāto izglītību visiem skolēniem, kuri mācās (mācīsies) ģimnāzijas pamatskolas posmā (1.-9.klase). Līdz šim valsts ģimnāzijām tika atļauts īstenot tikai pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu (10.-12.klase).

Savukārt ar 2018.gadu ir pieņemtas izmaiņas Vispārējās izglītības likumā un valsts ģimnāzijām ir atļauts īstenot pamatizglītības programmu no 1.-12.klasei. Gulbenes sākumskolu pievienojot Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, skolēniem tiek piedāvāts apgūt vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klase), nemainot izglītības iestādi. Visi Gulbenes sākumskolas pedagogi turpinās darbu kā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas personāls. Pēc skolu apvienošanas tiks izveidots racionāls un pamatots skolas administrēšanas modelis un nodrošināts optimāls atbalsta un tehnisko darbinieku skaits.

Ar 2019.gada 1.septembri tiks reorganizēta Stāmerienas pamatskola, K.Valdemāra sākumskola un Galgauskas pamatskola, apvienojot tās un izveidojot jaunu izglītības iestādi – Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādi “Ābolīši”. Reorganizācijas rezultātā skolās tiks pārtraukta pamatizglītības (1.-9.klases) programmu īstenošana un ar šī gada 1.septembri jaunizveidotā pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši” turpinās tikai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu. Šī būs pirmsskolas izglītības iestāde ar vairākām pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietām novadā – Stāmerienas, Litenes, Galgauskas un Beļavas pagastos.

Tika izvērtēta esošā situācija un nākotnes perspektīvas
Nereti tiek pausts viedoklis, ka izglītības kvalitāte ir kaut kas līdz galam nenoteikts un neizdiskutēts. Šim apgalvojumam var piekrist vai nepiekrist, taču liela daļa motivētāko vecāku un skolēnu arī skolās ar nelielu skolēnu skaitu sagaida no tās piedāvājumu un iespējas, kas būtiski neatšķiras no pilsētas un lielāko lauku skolu piedāvājuma. Nesaņemot to, viņi meklē citu skolu un nereti brauc garām tuvākai skolai.

Pašvaldībā ar skolu tīkla jautājumiem ir strādāts jau ilgstošākā laika periodā. Pēdējie lēmumi par piecu novada skolu reorganizāciju vai likvidāciju tika pieņemti saistībā ar novada skolu tīkla un visas izglītības jomas attīstību ilgtermiņā un neliks katru gadu atgriezties pie jautājuma par kādas izglītības iestādes slēgšanu. Līdz šim, mēģinot pagarināt skolas pastāvēšanu, no pieredzes var teikt - tas parasti beidzās ar skolas slēgšanu pēc viena diviem gadiem. Jo vairāk - kā rāda pēdējo gadu skolu slēgšanas gadījumi, tas notiek ne jau pašvaldības iniciatīvas dēļ, bet to rosina pati skolas vadība un pedagogi, atzīstot, ka vairs nevar mācību procesu īstenot kvalitatīvi, nodrošināt bērnu interesēm un vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, par to saņemot arī cilvēka cienīgu atalgojumu. Diemžēl bieži vien tikai šajā stadijā tiek saprasts, ka lielākais cietējs  šajos novēlotajos procesos ir skolēns.

Šobrīd savlaicīgi pieņemtie - grūtie, bet tomēr nepieciešamie - lēmumi ļaus izbēgt no problēmām nodrošināt atbilstošu skolēnu skaitu un izglītības kvalitāti.

Pirms to pieņemšanas, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika apstiprināta Gulbenes novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas darba grupa deviņu cilvēku sastāvā ar pārstāvjiem no visām pašvaldības administrācijas nodaļām, vadības pārstāvjiem un deputātiem. Darba grupa izvērtēja visu novada pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu tīklu un izstrādāja priekšlikumus tālākai izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai novada domē.

Darba grupā tika skatīti jautājumi par skolēnu skaitu, demogrāfiskajiem rādītājiem, tendencēm un dinamiku, kāda ir vērojama Gulbīša pamatskolā, Galgauskas pamatskolā, Stāmerienas pamatskolā un arī K.Valdemāra sākumskolā. Tika secināts, ka minētajās skolās skolēnu skaits ar katru gadu skolā sarūk, un, ņemot vērā Gulbenes novada un pagastu demogrāfiskās tendences, bija nepārprotami prognozējams tālākais izglītojamo skaita samazinājums, kas tuvākajā laikā būtiski ietekmētu kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un nodrošināšanu atbilstoši izglītības satura reformai un jaunā pamatizglītības standarta prasībām, sākot ar 2020.gadu. Tāpat tika izvērtēti pedagogu un atbalsta personāla resursi, kā arī pieejamais valsts un pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam un skolu uzturēšanai.

Galgauskas pamatskolā šogad no visiem 9.klases absolventiem (kopā – 14) tikai 3 gatavojas kārtot eksāmenus, jo pārējos ir lūgts atbrīvot no eksāmeniem (šī tendence vērojama arī iepriekšējos gados, tikai mazākā apmērā). Arī Stāmerienas pamatskolā katru mācību gadu no eksāmeniem tiek atbrīvoti 2 līdz 4 skolēni. Galgauskas un Stāmerienas pamatskolās no 17 pedagogiem mazāk nekā puse ir pastāvīgi uz vietas, kas neļaus pilnvērtīgi ieviest jauno mācību saturu, kur ļoti svarīga būs savstarpējā pedagogu sadarbība, organizējot mūsdienīgu mācību procesu. Kā to nodrošināt, ja lielākā daļa pedagogu skolā ir pāris dienas nedēļā uz dažām stundām?

Pašvaldība ir pret mehānisku izglītības iestāžu reorganizāciju vai slēgšanu novadā. Ne jau kvadrātmetri uz vienu skolēnu nosaka izglītības kvalitāti, bet skolēnu skaits, pedagogu sastāvs un viņu un skolas vadības profesionalitāte, materiāli tehniskais nodrošinājums, prasme izmantot pieejamo fizisko vidi un personālresursus. Varam slēgt labi funkcionējošas izglītības iestādes ar pietiekami lielu skolēnu skaitu un cerēt, ka skolēni dosies uz skolu, kura ir pustukša, un tā tiks piepildīta. Ticiet, vecāki un skolēni noteikti izvēlēsies skolu, kura varbūt būs attālāk, taču piedāvās to izglītības kvalitāti, kādu viņi vēlas saņemt.

Izstrādās plānu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai

Pašvaldība, pieņemot lēmumus par skolu optimizāciju, apzinās, ka sadarbībā ar skolām, pagastu pārvaldēm līdz 2019.gada 1.septembrim ir jānodrošina pasākumu plāns, lai pieņemtie lēmumi ilgtermiņā būtu ar pievienoto vērtību, pirmkārt - jau bērniem un skolēniem, novērstu un atrisinātu neskaidrības, kas ir radušās.

Pieņemto lēmumu kontekstā pašvaldība paredz pieejamos finanšu resursus novirzīt izglītības iestāžu  darbībai, palīdzot uzlabot to darba efektivitāti un izglītības kvalitāti, šo procesu uzsākot jau ar 2019./2010. mācību gadu (tas nebija iespējams pie esošā skolu tīkla):

1. Atbalsta personāla nodrošinājums – katrā vispārējās izglītības iestādē  pašvaldības apmaksāts sociālais pedagogs;

2. Nodrošināts pedagoga palīgs klasēs, kurās tiek integrēti skolēni ar speciālajām vajadzībām;

3. Izglītības iestādes vadītājs jāatslogo no to pienākumu veikšanas, kas viņam kā vadītājam šobrīd neļauj pilnvērtīgi veikt savus tiešos pienākumus – plānot un nodrošināt iestādes attīstības procesus, kvalitatīvu izglītības procesu vadību, sadarbības organizēšanu visos līmeņos utt. Līdz ar to katrā izglītības iestādē atbilstoši pašvaldībā noteiktai kārtībai un kritērijiem ir lietvedis, vadītāja vietnieks/metodiķis un darbinieks, kas nodrošina saimniecisko jautājumu risināšanu.

4. Efektīvas mācību vides pilnveide (aprīkojums, materiāli tehniskā bāze utt.).

Lai nodrošinātu reorganizēto skolu skolēnu nokļūšanu uz tuvāko skolu un atpakaļ dzīvesvietā, pašvaldības atbildīgie speciālisti sadarbībā ar skolu direktoriem pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2019.maijam apzinās vajadzības un veiks nepieciešamās izmaiņas esošajos izglītojamo pārvadājumu maršrutos, par to informējot izglītojamos un viņu vecākus. Skolēnu autobusos tiks nodrošināta pavadošās personas klātbūtne, kas, pirmkārt, nodrošinās pirmsskolas obligātā vecuma bērnu nokļūšanu bērnudārzā, kā arī sekos bērnu drošībai un kārtībai brauciena laikā.

Pašvaldība aprīlī organizēs sanāksmes reorganizētajās skolās ar vecāku piedalīšanos, lai pārrunātu vēl neskaidros jautājumus par mācībām 2019./20120. mācību gadā – par skolēnu pārvadājumiem, skolēnu drošību, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējām līdz došanās laikam mājās un citus. Tāpat skolu pedagogi un darbinieki tiks informēti par kompensācijām un atlaišanas pabalstiem, kas viņiem pienākas.

Gulbenes novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas darba grupa savu darbu turpinās, lai sistemātiski vērtētu izglītības procesu norisi novadā.

Finanšu līdzekļi, kuri tika ietaupīti, slēdzot skolas iepriekšējos gados, tiek novirzīti izglītībai. Atbilstoši pašvaldībā izstrādātajiem noteikumiem no 2017.gada novada vidusskolēniem, kuriem ir augsti sasniegumi mācībās un kuri piedalās ārpusstundu aktivitātēs, divas reizes gadā tiek izmaksātas stipendijas 100 eiro apmērā. Pašvaldība nodrošina un apmaksā skolēnu nokļūšanu uz nodarbībām “Jauno fiziķu skolā“ Rīgā, “Jauno ģeogrāfu skolā” Rīgā, “Jauno ķīmiķu skolā” Alūksnē, nodrošina dalību “Panākumu universitātes” nodarbībās Rīgā. 2018.gada rudenī pašvaldība noslēdza līgumu ar Valmieras Augstskolu par novada skolēnu regulāru piedalīšanos “IT programmētāju skoliņas” un “Mehatronikas skoliņas” nodarbībās Valmierā un nodrošina to apmaksu. Un tā ir tikai daļa no plašajiem atbalsta pasākumiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 13

....

Kāpost brauc atpakaļ uz savu Rīgu ko tu te meklē gribi vel kaut ko likvidēt

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 11:43

LV

Izklausās jau skaisti,bet te līdz galam gan nav skaidrs - slēgt vai reorganizēt. Pie katras no šīm darbībām ir atšķirīgs kompensācijas izmaksas lielums - pie slēgšanas vajadzētu saņemt krietni vairāk naudas, bet pie reorganizācijas principā neko ( jo it kā paliec strādāt)... Paskatīsimies, ko piedāvās dome.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 12:13

!!!

Reorganizējot novadā bāriņtiesu, gan visas dāmas saņēma kompensācijas tūkstošos ,kaut lielākā daļa palika turpat strādāt,tagad skolotājus laikam grib uzmest...

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 15:41

Vēlētājs

pienemtie lēmumi ir nepieciešami Latvijas tai skaitā Gulbenes novada graušanai, kāpost tu esi profesionāli neatbilstošs ieņemamajam amatam, tinies uz Lizumu un mēslo kāpostus

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 13:29

1 000 000

Pareizi Normi turi rokas uz galda kā skolnieks, kad mēs redzam tavas rokas tad zinām ka tu nezodz.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 15:05

!!!

Par bāriņtiesu labi pateikts komentārā. Tad gan visas sagrābās tūkstošus,bet palika strādāt. Absurds!

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 16:03

splīns

Demagoģija un nekas cits. Mērķis ir viens- iznīcināt dzīvi laukos.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 16:04

Šausmas

ja labi ieskatās var redzēt ka viņam apakšlūpa nokrāsota

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 17:35

LIENE

Laikam nesen bučojies.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 17:49

.....

Kāposts lopu dakterei uzsauc ceļojumu uz Ungāriju no 14-17 martam izmaksā dienas naudu 116 eiro viesnīcu un ceļu. protams pa Gulbeniešu naudu.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.15 20:53

negodīgi

kurš tuvāk silei , tam vairāk tiek, tā ir, jā,nu ko tur, par nodokļu maks. naudu.kā jau gulbenē.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.16 09:05

Zinu vienu sievieti,kura raksta sāpju pilnu vēstuli uz Bez tabu par notiekošo Gulbenes novadā un kā tiek novads nolaists un izputināts.

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.18 16:02

buuu

Tad jau visiem šeit bļaujošajiem tiek dota iespēja parādīt sevi darbos....jū-hū...davai,cik ir gatavi piedalītie?

pirms 11 mēnešiem, 2019.03.18 16:47

Lietotāju raksti