Pārpratums vai tomēr diskriminācija?

Nesen laikraksta “Dzirkstele” redakcijā piedzīvota situācija, kad Gulbenes novada lauku teritorijas iedzīvotāja atnāca lūgt palīdzību, lai samaksātu par savas jaunās pases saņemšanu.

Bija tikai skaidra nauda
Sievietei bija tikai skaidra nauda. Uz vietas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Gulbenes nodaļā skaidru naudu pretī neņēma. Ko darīt? Viena no redakcijas darbiniecēm nāca pretī sievietei un veica vajadzīgās summas pārskaitījumu no savas personiskās internetbankas. Uz vietas redakcijā tika izdrukāts arī dokuments no internetbankas kā pierādījums, ka maksājums ir veikts. Ar šo dokumentu sieviete pēc tam devās uz PMLP, lai tālāk jau kārtotu pases saņemšanu.
PMLP Gulbenes nodaļas vadītāja Aija Cimdiņa skaidro: “PMLP nodaļās iespējams norēķināties tikai ar bankas kartēm. Ja šīs iespējas klientam nav, tad iesakām maksāt caur internetbanku vai vērsties “Latvijas Pasta” nodaļās, vai bankās, lai veiktu skaidras naudas norēķinus. Iesakām arī, lai kāda cita persona atnāk kopā ar klientu, kad viņš izņem dokumentu, un samaksā par klientu ar savu karti. Tad klients, kuram nav kartes, atdod skaidro naudu citai personai. Iesakām veciem cilvēkiem, lai kvīti iedod saviem bērniem, kuri caur internetbanku samaksā valsts nodevu. Visvairāk iesakām doties uz pastu, kur pieņem skaidru naudu. Gadījumu, kad klientiem nav bankas kartes, nav daudz.”

Bibliotēka kā glābšanas riņķis
Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne “Dzirkstelei” stāsta: “Palielinās bibliotēkas apmeklētāju loks, kuri lūdz palīdzēt kārt bezskaidras naudas rēķinu maksājumus. Vidēji dienā šādi  palīdzam 10 līdz 12 cilvēkiem. Maksājumi tiek veikti katra konkrētā cilvēka personiskajā internetbankā. Gadās, kad vienam cilvēka palīdzam veikt uzreiz 12 maksājumus pēc kārtas. Bieži ir grūti un sarežģīti, jo gados vecākiem cilvēkiem ir digitālo prasmju trūkums, bet mums, darbiniekiem, jāievēro personas datu drošības un aizsardzības noteikumi.
Digitālo prasmju trūkums nav vienīgais iemesls, kāpēc iedzīvotāji nāk uz bibliotēku veikt dažādus maksājumus. Daudziem mājās nav datoru, nav interneta. Esam novērojuši, ka joprojām cilvēkiem ir bailes rīkoties ar datortehniku un īpaši ar internetbanku. Bezskaidras naudas rēķinu maksājumi ir tikai viens no daudzajiem pakalpojumiem, kurus ikdienā sniedzam, Tās ir dažādas uzziņas, sagatavojam informāciju, palīdzam veikt dažādus e-pakalpojumus, kā piemēram, deklarēt dzīvesvietu, lietot portāla Latvija.lv pakalpojumus, aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, palīdzam izmantot e-parakstu, iegādāties transporta biļetes, reģistrēties lidojumiem. Pēdējā laikā daudziem cilvēkiem nepieciešama palīdzība, lai saņemtu savus medicīnas izmeklējumus no e-veseliba.lv un datamed.lv. Kopējam, skenējam, drukājam dokumentus. Palīdzība nepieciešama ne tikai senioriem, pie mums pēc palīdzības vēršas visu vecumu cilvēki.
Bibliotēka visu gadu, izņemot vasaras mēnešus, organizē digitālo prasmju apguves mācības iedzīvotājiem. Pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvājam divas licenzētas pieaugušo neformālās izglītības programmas: “Datora un interneta lietošanas prasmes”, kuru kopš  rudens ir apguvuši 85 iedzīvotāji, bet programmu “E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas” ir apguvušu 43 iedzīvotāji. Visbiežākie kursu apmeklētāji ir seniori, tomēr pēdējā gada laikā kursiem arvien biežāk sāk pievienoties arī strādājošie.”

Kā seniori tiek galā ar maksājumiem?
Gunta Dreimane, 68 gadus veca gulbeniete: “Dzīvoju īrētā, labiekārtotā dzīvoklī, visus norēķinus par dzīvokli veicu tieši ar dzīvokļa saimnieci. Man ir jāmaksā noteikta summa. Man ir arī mobilais telefons, pērku priekšapmaksas karti. Pensiju gan saņemu bankomātā. Ir man arī internetbanka, kuru varu lietot ar kodu kalkulatora palīdzību. Izmantojusi to esmu reti, piemēram, kad bija jāmaksā par slimnīcu. Pati savu internetbanku nelietoju, bet lūdzu palīdzību radiniecei, vai arī eju uz banku, jo tās filiāle Gulbenē pagaidām vēl darbojas. Zinu, ka var iet lūgt palīdzību arī uz Gulbenes bibliotēku. Ir jāatrod iespēja! Cilvēkiem pārsvarā pensijas ir mazas. Paziņa teica – ja nelieto internetbanku, bet izmanto starpniecības iestādi, viņai šāds pakalpojums izmaksājis dārgāk nekā rēķins par propāna gāzes izmantošanu mājsaimniecībā.”

Alberts Joņins, 77 gadus vecs gulbenietis: “Paldies Dievam, mājās ir internets. Pats es neprotu ar to rīkoties, bet mana sieviņa prot. Viņa nokārto visus maksājumus caur internetu, seko līdzi, lai nekas nebūtu aizmirsts un viss būtu izdarīt laikus. Tādā ziņā mums viss ir kārtībā. Ir mums mājās dators. Es pie tās lietas neesmu ķēries un neķeros vairs. Šī problēma mani nenodarbina. Taču cita nodarbina. 13 gadus dzīvoklis stāvu zemāk netiek apkurināts un ziemā no grīdas nāk tāds aukstums, kāds ir ārā. Neviens nevar palīdzēt - ne SIA “Gulbenes nami”, kas apsaimnieko māju, ne kāds cits. Ar to samierināties ir grūti.”

Leontīne Vītola, Stāmerienas iedzīvotāja, kurai ir vairāk nekā 70 gadi: “Visi maksājumi tiek kārtoti caur manu internetbanku ar “Smart-ID” palīdzību. Agrāk visu maksāju pati. Tagad to dara mana meita. Nav tā, ka es neko neprotu. Lietoju internetu, skatos tur to, kas mani interesē. Bet tā ir iznācis, ka meita ir apņēmusies kārtot maksājumus. Tā mums ir ērti - meita man pakalpo.”
Uzziņai
◆ Diskriminācija ir atšķirīga attieksme, izslēgšana vai ierobežojums, kam par pamatu ir diskriminētās personas, piemēram, vecums, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, invaliditāte (veselības stāvoklis) vai citi apstākļi, ja tam nav pamatota un objektīva attaisnojuma vai ja trūkst samērīguma starp sasniedzamo mērķi un izmantotajiem līdzekļiem. (“Lm.gov.lv”)
◆ Precēm un pakalpojumiem jābūt pieejamiem ikvienam bez jebkādas diskriminācijas. Diskriminācijas aizliegums attiecas uz visiem preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to piederības valstij, pašvaldībai vai privātpersonām.
“Cilvektiesibugids.lv”
Piecstāvu mājas iedzīvotāji Skolas ielā 5/2, Gulbenē,  sapulcējušies savā pagalmā, lai kopā ar mājas vecāko (dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu) Valdi Kļaviņu noskaidrotu, kāpēc vairums no mājas dzīvokļu īpašniekiem ir saņēmuši tik negaidīti lielus rēķinus par patērēto ūdeni.
Dusmīgi bija visi – gan tie, kuri jau tā ikdienā tērē daudz ūdens, gan tie, kuri knapinās, taupot katru ūdens pili krānā. Visiem jāmaksā vairāk nekā parasti!
Jāteic, ka viena liela daļa šīs mājas iedzīvotāju ir pensionāri. Mājas vecākais – tāpat. “Par ūdeni mēs dubultā samaksājam!” “Dzirkstelei” skaidroja 71 gadu vecā Ērika Gāgane. Parasti viņa mēnesī notērējot ūdeni par 7 eiro, bet par jūniju ir saņēmusi 14 eiro rēķinu.

Vainīgi paši, mājas vecākais vai “Alba”?
Izrādās – pandēmijas laikā iedzīvotāji turpinājuši ūdens patēriņa uzskaiti fiksēt pavecam: uzrakstot uz papīra lapiņas un iemetot mājas pastkastē. Taču “Albā” šī informācija nenonāca, jo šāda vecā sistēma pandēmijas laikā tika atcelta un nebija izmantojama jau kopš aprīļa. Izrādās, ka mājā Skolas ielā 5/2 tā ir gandrīz vai pirmā dzirdēšana. Pārpratums? Nezināšana? V.Kļaviņš iedzīvotājiem taisnojās, ka ir paļāvies, ka visi zina, ka saprot. Tomēr realitāte ir tāda, ka pa vecam paradumam bija turpinājuši rīkoties gan mājas seniori, gan daudzi gados jaunie dzīvokļu īpašnieki. “Jūs nelasāt paziņojumus!” iedzīvotājiem pārmeta V.Kļaviņš. Pārmetumus saņēma arī viņš pats - kāds ieminējās, ka būs jāpārvēl dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona.
Ē.Gāgane saka – viņa un citi senioru vecuma mājas iedzīvotāji bija dzīvojuši svētā pārliecībā, ka viņu izvēle tiek respektēta un ka tieši tāpēc joprojām darbojas vecā sistēma ūdens skaitītāju rādījumu nodošanai. Kā būs turpmāk? Ē.Gāgane saka – viņa nelieto internetu un viedierīces, nesūta nevienam e-pastus. Līdz ar to negrasās “Albai” sūtīt elektroniskas vēstules un šādā veidā nodot sava dzīvokļa ūdens skaitītāju rādījumus. Arī “Albas” piedāvāto interneta vietni šim pašam nolūkam viņa neizmantos. Atliek pēdējais variants – sūtīt īsziņu uz “Albu” vai katrreiz zvanīt, lai mutiski nosauktu sava dzīvokļa ūdens skaitītāju rādījumus. Nupat viņa šādu metodi izmantojusi, zvanot uz uzņēmumu. Nosaukusi savu vārdu, uzvārdu, adresi, rādījumus. Gribējusi, lai arī otrā galā darbiniece iepazīstina ar sevi, bet pretī saņēmusi atrunu, ka tas nemaz nav svarīgi. “Kā varu uzticēties cilvēkam bez vārda? Kā varu zināt, ka mans sacītais ir ticis pierakstīts?” vaicā Ē.Gagaine.

Kārtībai ir jābūt, bet par kādu cenu?
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša komentārs “Dzirkstelei” šajā sakarā ir šāds: “Kārtībai ir jābūt, bet ne par tādu cenu. Ja iedzīvotāji ko nesaprata, tad jāskaidro un jāinformē vairāk un precīzāk.”
“Dzirkstele” sazinājās arī ar Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāju Gintu Āboliņu, kurš situāciju Skolas ielā 5/2 komentēja tā: “Man arī ir jautājumi par sapulci Skolas ielā 5/2.  Kāpēc uz to nebija aicināti visi dzīvokļu īpašnieki? Piemēram, Gulbenes pašvaldība, kurai mājā ir divi dzīvokļi? Kāpēc netika aicināts arī namu apsaimniekotājs - SIA Gulbenes nami? Vai bija uzaicināts SIA “Alba” pārstāvis, lai klātienē izskaidro uzrēķinu? Kā mājas pilnvarotā persona pati komunicē? Kā var atrisināt jautājumu, ja nepiedalās visas ieinteresētās puses? Vai neiznāk tāda pašvaldības uzņēmuma aizmuguriska aprunāšana? Man šai mājai Skolas ielā 5/2 ir priekšlikums - no mājas uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem uzstādīt visiem dzīvokļiem attālināti nolasāmos ūdens patēriņa skaitītājus. Tad neviens īpašnieks nebūs diskriminēts. Rādījumi nolasīsies automātiski. Un šādu lēmumu var pieņemt paši dzīvokļu īpašnieki.”
“Alba” diskrimināciju noliedz, ir skaidrojums
“Dzirkstele” no SIA “Alba” vadītāja Artūra Smagara saņēma šādu situācijas skaidrojumu:
“Rādījumu nodošana pastkastē tika pārtraukta uz laiku, kamēr valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību. Mēs savlaicīgi pie katras dzīvojamās mājas bijām izvietojuši paziņojumus par to, ka tiek pārtraukta skaitītāja rādījumu nodošana pastkastēs, kā arī par to atsevišķi informējām dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas. Tomēr esam noskaidrojuši, ka atsevišķās mājās, tajā skaitā Skolas ielā 5/2, Gulbenē, kāds šādus paziņojumus noplēsis. Nepamatoti ir apgalvojumi, ka SIA “Alba” ir kaut ko uzrēķinājusi mājas Skolas ielā 5/2, Gulbenē, dzīvokļu īpašniekiem. Tiem dzīvokļu īpašniekiem, no kuriem nevienā no veidiem nesaņēmām patērētā ūdens daudzuma rādījumus, par šo mēnesi aprēķinājām vidējo patēriņu. Ja nākamajā mēnesī katrs no minētajiem dzīvokļu īpašniekiem mums iesniegs savu faktiskā patēriņa rādījumu, aprēķins izlīdzināsies.
   Mājas Skolas ielā 5/2 viena no dzīvokļu īpašniecēm zvanījusi uz SIA “Alba”, lai telefoniski nosauktu savu ūdens skaitītāju rādījumus, bet viņa sazvanīja uzņēmuma galveno grāmatvedi, nevis zvanīja uz informatīvo tālruņa numuru 28011301. Tomēr arī šajā gadījumā darbinieks piefiksēja zvanītājas sniegto informāciju un paziņoja to tālāk atbildīgajam.
SIA “Alba” nekad nav veikusi darbības, kas diskriminētu kādu sabiedrības locekli. Mēs izprotam gados vecāko klientu vēlmes un iespējas, un cenšamies to respektēt. Jautājumus par skaitītāju rādījumu apkopošanu un iesniegšanas kārtību pakalpojuma sniedzējam šajā gadījumā var izlemt paši dzīvokļu īpašnieki. Ja tiek uzskatīts, ka ērtākais veids ir skaitītāja rādījumu ievietošana pastkastē, to var darīt, taču pašiem dzīvokļu īpašniekiem arī jāparedz, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai īpašnieku pilnvarotā persona pastkastē ievietotās lapiņas nogādās līdz SIA “Alba”.”


Fakti

SIA “Gulbenes nami”
◆ Ir 1150 klienti, kuri rēķinus saņem papīra formātā, izmantojot pasta pakalpojumus, kas ir 21,7 procenti no kopējā klientu skaita.
◆ Aptuveni 1500 klienti veic maksājumus, neizmantojot internetbanku.
◆ Vietnē “Webnams” ir iespēja tikai nodot ūdens skaitītāja rādījumus (Gulbenes novada pagastu iedzīvotājiem) un saņemt rēķinus, bet netiek piedāvāta iespēja veikt rēķinu apmaksu.

SIA “Alba”
◆ Rēķinus savā fiziskajā pasta kastītē (papīra formātā) saņem 21procenti no kopēja klientu skaita.
◆ “Bill.Me” platformā ir reģistrējušies 60 procenti no kopēja klientu skaita un tur nodod ūdens skaitītāju rādījumus, bet 15 procenti klientu vispār nenodod rādījumus (nedzīvo vai nenodod), savukārt 25 procenti rādījumus nodot telefoniski, zvanot vai sūtot īsziņas, sūtot e-pastu; ar mājas pilnvarotas personas starpniecību.
◆ Rēķinu apmaksa. Klientu izvēli raksturo saņemto maksājumu sadalījums par jūniju un tas ir sekojošs: ar internetbankas starpniecību –
68 procenti; veikala “Maxima” kasē – 11 procenti,
Gulbenes novada pašvaldības kasē - 9 procenti, Bill.Me platformā – 12 procenti.
Saskaņā ar abu minēto pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem #SIF_MAF2020

Pievieno komentāru

"Mediju projekts"