Pārmaiņas procesu Gulbenes novadā rosinātāja bijusi Valsts kontrole

Pārmaiņas procesu rosinātāja bijusi Valsts kontrole

No pašvaldības centralizācijas ir finanšu un organizatorisks ieguvums

“Dzirkstele” turpina pētīt centralizācijas plusus un mīnusus, atskatoties uz 10 gadiem kopš Gulbenes novada pašvaldības izveides. Atsaucoties uz 18.oktobra publicēto “Dzirksteles” rakstu “Centralizācija – neizbēgama, bet vai arī pārspīlēta?” papildu informācija faktos un skaitļos ir saņemta no novada pašvaldības.

Izrādās - par aptuveni 150 000 eiro ir samazinājušies pašvaldības izdevumi sakarā ar to, ka uzņēmums “Gulbenes nami” ir sācis sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus lielā daļā novada lauku teritorijas. Tādējādi arī ir samazinājusies krietna daļa pienākumu, kurus līdz šim ir veikušas pagastu pārvaldes.


Pārvaldēm ir mazāk pienākumu

“Veikta arī apkures sistēmu maiņa pašvaldības iestādēs, tādējādi pārejot no vienkāršas uz modernu apkures sistēmu, kas ļauj būtiski ietaupīt finanšu resursus. Galvenokārt ietaupījums saistīts ar darbaspēka izmaksām, jo jaunajām apkures sistēmām nav nepieciešams algot katlu kurinātājus. Tādējādi uz vienu apkures sistēmas modernizāciju iegūts aptuveni 20 000 eiro ietaupījums, kas ir pakalpojumu sniegšanas netiešās izmaksas,” “Dzirkstelei” skaidro novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane.

Jāatgādina, ka pilsētas un pagastu pārvalžu optimizācija ir mērķtiecīgs process, kas pašvaldībā ir sākts pirms gada un astoņiem mēnešiem (domes sēdes lēmums 2018.gada 22.februārī). Šis process sākās ar darba grupas izveidi un priekšlikumu gatavošanu gaidāmajai optimizācijai, “izvērtējot pakalpojumu pieejamību, pieprasījumu, darbinieku darba slodzi un slodzes sadalījumu pa pakalpojumu veidiem” - saka G.Kalmane. Viņa uzsver - darbinieku skaita samazinājums pārvaldēs lielākoties ir saistīts ar domes pieņemto lēmumu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Gulbenes nami”.

G.Kalmane saka – optimizācija plānota tā, lai neciestu iedzīvotāju vajadzība saņemt pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Novadā ir optimizēts arī jaunatnes darbs. Lēmumu par to deputāti ir pieņēmuši pirms gada 25.oktobrī.

“Veiktie pašvaldības funkciju un darba procesu optimizācijas pasākumi ne vienmēr dod finanšu ietaupījumu. Lielākoties tas nav pašvaldības pašmērķis jeb sasniedzamais rezultāts. Optimizācijas mērķis galvenokārt ir sakārtot darba procesu tā, lai pakalpojumu sniegšana būtu racionāla. Pierādījies, ka, veicot reorganizāciju, ir iespējams sniegt pakalpojumu plašākai sabiedrības daļai, nepasliktinot un pat uzlabojot pakalpojuma kvalitāti, piemēram, sociālā dienesta un bāriņtiesu darba reorganizācija,” saka G.Kalmane.


Pašvaldības grāmatvedība modernizējas

Grāmatvedības darba centralizācija devusi iespēju mainīt grāmatvedības lietojumprogrammas, kas nodrošina precīzāku izmaksu uzskaiti pašvaldības funkciju, uzdevumu izpildei un pakalpojumu sniegšanai, kā arī nodrošina vairāku un dažādu pašvaldības sistēmu datu integrāciju, tādējādi padarot efektīvu darba procesu, kas arī deva 15 000 eiro ietaupījumu viena gada laikā – stāsta G.Kalmane. Pašvaldībā grāmatvedības uzskaite pilnībā centralizēti notiek otro gadu (ar 2018.gada 1.janvāri), bet grāmatvedības centralizācijas process tika uzsākts jau 2015.gadā, kad 26.novembra domes sēdē deputāti par to pieņēma lēmumu.

“Kopš uzsākta pašvaldības grāmatvedības centralizācija, grāmatvedības darbinieku skaits pašvaldībā samazinājies par 11 darbiniekiem (9,4 likmes), tajā skaitā ir sarucis galveno grāmatvežu skaits pašvaldībā no 14 uz vienu galveno grāmatvedi pašvaldības administrācijā. Ņemot vērā to, ka katram darbiniekam noteiktā darba samaksa ir atkarīga no darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējuma, nav iespējams aprēķināt finanšu līdzekļu ietaupījuma precīzu apmēru, bet iespējamais darba samaksas un darba vietu uzturēšanas finanšu līdzekļu ietaupījums lēšams uz 125 000 eiro gadā,” saka G.Kalmane.

Viņa uzsver – pašvaldībā pieņemtie lēmumi sakrita ar Valsts kontroles lietderības revīzijas ieteikumu izvērtēt pašvaldības grāmatvedības procesus, novērtējot iespējas samazināt grāmatvedības izmaksas, lai nodrošinātu pašvaldības administratīvo resursu produktīvu un ekonomisku izlietošanu.

- Diāna Odumiņa


Pievieno komentāru

Projekti