Atbalsts skolām karjeras izglītībā

2014./2015.mācību gadā Rīgas Klasiskā ģimnāzija īsteno Ziemeļu Ministru Padomes starptautiskās grantu programmas “NORDPLUS” projektu “Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešiem integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs”.

Projektā ir izstrādāta karjeras izglītības programma pārtikas un veselības aprūpes nozarēs un sagatavotas prezentācijas, kas veicina skolēnu izpratni, ka viņu izvēlētajām profesijām darba vietu iespējams meklēt arī pārtikas un veselības nozarē. Vairums jauniešu iepriekš nebija aizdomājušies, ka pārtikas nozarē strādā ne tikai pārtikas tehnologi, bet veselības aprūpes un medicīnas nozarē ne tikai mediķi, bet nozares pastāvēšanai nepieciešami arī finansisti, grāmatveži, IT speciālisti, juristi uc. profesiju pārstāvji. Pēc dzirdētajām prezentācijām skolēni savās atsauksmēs rakstīja, ka viņiem bijis svarīgi uzzināt, kā meklēt informāciju par savu profesiju un jauniegūtā informācija par profesijām pārtikas un veselības nozarēs likusi pārdomāt savu turpmāko karjeras ceļu. Skolēni, klausoties prezentāciju, aizpildīja arī darba lapas. Diemžēl, skolēnu atbildes parādīja, ka lielākajai daļai nav zināšanu par profesiju kvalifikācijas līmeņiem, profesiju standartiem, profesiju klasifikatoru, par nozari, kurā izvēlēta profesija.

Tā kā ne visiem jauniešiem interesē veselības aprūpes, medicīnas vai pārtikas nozare kā nozare, kurā vēlas apgūt profesiju un strādāt, tad prezentācijas sastādītas tā, lai jaunieši klausoties par pārtikas nozari un/vai veselības aprūpes un medicīnas nozari paralēli var analizēt, cik daudz viņi zina par savu izvēlēto profesiju un nozari. Prezentācijas veicina izpratni par to, kāpēc lietderīgi izzināt nozares struktūru, nozares vadošos darba devējus, to raksturojumu Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, darba devēju prasības jaunajiem speciālistiem, nozarē strādājošo raksturojumu un darba iespējas nozarē pāris tuvāko gadu laikā Latvijā un Baltijā.

Prezentācijas dod iespēju skolotājiem pārliecināties, cik efektīvi skolēni ir sadzirdējuši audzinātāja stundās vai citu skolas organizēto karjeras izglītības aktivitāšu ietvaros sniegto informāciju par profesiju standartiem, profesiju kvalifikācijas līmeņiem un pārdomāt ko darīt, lai paaugstinātu informācijas sniegšanas efektivitāti karjeras izglītības jautājumos.

Projekta ietvaros 900 jaunieši apmeklēja dažādas medicīnas nozares iestādes un 600 jaunieši dažādus pārtikas uzņēmumus. Diemžēl šādas mācību ekskursijas nevaram piedāvāt, bet iespēja uzaicināt lektorus uz tikšanos ar jauniešiem pastāv.

Visām skolām Latvijā ir IESPEJA PIETEIKT bezmaksas divu stundu prezentāciju pārtikas vai/un medicīnas nozarē. Minimālais skolēnu skaits prezentācijā 40-45 skolēni. Prezentācija sniegs informāciju ne tikai par pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošo profesijām, bet dos iespēju visiem jauniešiem padziļināti domāt par savu izvēlēto profesiju un nozari. Trīs izbraukuma seminārus iespejams pieteikt 2015.gada maijā.

Līdz 2015.gada 31.maijam var pieteikties prezentācijām uz 2015.gada septembri, oktobri, sūtot pieteikumus uz e-pastu: Sandra.Dzelme@riga.lv vai zvanīt projekta vadītājai Sandrai Dzelmei mob. 26475146.

Vidusskolēniem – nākošajiem mediķiem!
Vidusskolēniem, kuri vēlas uzsākt praktisku mediķa profesijas izzināšanu iespēja piedalīties nometnē “ES un medicīna” 2015.gada 27.07.-02.08. un 03.08.-09.08. Rīgā. Bezmaksas naktsmītnes, detalizēts programmas apraksts no 2015.gada 10.maija. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas mājas lapā.

Reklāmraksti