Kā internets un sociālie tīkli ietekmē valodas lietojumu 21. gadsimtā

Digitālo tehnoloģiju attīstība ir pārveidojusi mūsdienu sabiedrībā daudzus aspektus, sākot ar sociālo mijiedarbību, beidzot ar valodas lietošanu virtuālajā vidē. Tā ir īpaši mainījusi komunikāciju pasauli – internets ir kļuvis par universālu informācijas avotu cilvēkiem gan mājās, gan skolā, gan darbā, gan sabiedriskajā transportā. Vai iepriekš esi aizdomājies, kā internets ietekmē valodu un tās lietojumu?


Valodas lietojuma izmaiņas interneta un sociālo tīklu ietekmē


Internets veicina globālu angļu valodas izmantošanu tādā mērā, ka citas valodas tiek papildinātās vai gandrīz pilnībā pārņemtas ar angļu valodas elementiem. Sociālajos tīklos regulāri parādās angļu valodas izteicieni, vārdi, kā arī valodas konstrukcijas, piemēram, nepareiza vārdu kārtība latviešu valodā. Nereti mēs lietojam izteicienu – daudzus gadus atpakaļ (angļu valodā – many years ago), tā vietā, lai lietotu latviešu valodā apstiprinātu izteicienu – pirms daudziem gadiem. Tāpat internets veicina rakstveida komunikāciju, izmantojot dialektos sastopamus izteicienus vai valodas īpatnības, kas iepriekš bija sastopamas tikai mutvārdu saziņā, piemēram, norautas galotnes, vārdu atveidojumu, ņemot vērā to izrunu, transkripciju.


Sociālie tīkli veicina sarunvalodas izmantošanu rakstiskā veidā


Sociālajos tīklos galvenokārt lietotāji izvēlas komunicēt, pamatojoties uz saziņas paradumiem, respektīvi, sarunvalodu. Sarunvalodas vārdi no literārās normas viedokļa vērtējami par literāriem, bet tiem piemīt nevērīgāka, zemāka stila pieskaņa, sevišķi pretstatā oficiālajam valodas stilam. Sarunvalodas vārdus lieto vienkāršākas, mazāk oficiālas, sirsnīgākas, intīmākas, arī familiārākas noskaņas radīšanā, tie parasti pastiprina dzīves īstenības un tiešuma izjūtu. Sarunvalodas stilu galvenokārt lieto ikdienas sazināšanās vajadzībām, tostarp saziņā sociālajos tīklos.


Digitālās rakstu valodas inovācijas


Galvenās digitālās rakstu valodas inovācijas, var sagrupēt trīs grupās – mutiskajā, semiotiskās (zīmju) kompensācijas un lingvistiskās (valodas) ekonomijas:


  1. Mutiskais koncepts – ietver visus aspektus, kas atgādina ikdienas sarunvalodu rakstveidā, par vispārēju rakstīšanas tendenci kļūst runas transkripcija, piemēram, “nav” vietā tiek rakstīts – “nau”;

  2. Semiotiskās (zīmju) kompensācijas koncepts – kompensācijas ietver emocijzīmes, saīsinājumus, kas simbolizē dažādu veidu smieklus, emocijas, burtu atkārtojumu un pieturzīmju lietošanu. Virtuālā vide, lai izmainītu valodas dinamiku, veido bagātīgu telpu, pateicoties dažādiem līdzekļiem, kas caur radošumu piedāvā izteikt savas sajūtas, piemēram, lai kliegtu uz kādu, var izmantot atkārtotu izsaukuma zīmes simbolu jeb: “!!!!!!!!!!!”, tāpat var izmantot lielos burtus.

  3. Lingvistiskās (valodas) ekonomijas – ietver jebkuru stratēģiju saīsināt ziņojuma formu. Šī inovācija ir visskaidrāk balstīta uz tehnoloģiju ietekmi, tā ir attiecināma uz nepieciešamību ātri mainīties ar ziņām, kā arī ierobežojumiem attiecībā uz ziņu lielumu. Tas ir izteikti novērojams sociālā tīkla Twitter.com gadījumā, kad lietotājam informācija, ar kuru vēlas dalīties ar citiem, ir jāpasaka 280 zīmēs. Nereti tā vietā, lai lietotājs mainītu teikumu struktūru un varētu ierakstīt savu domu 280 zīmju logā, viņš atsakās no saikļa, tādā veidā iegūstot papildu zīmes, savas domas izteikšanai.

Sociālo tīklu komunikācijā iemācāmies sazināties, izmantojot pēc iespējas mazāk rakstzīmju, regulāri izlaižot saikļus, kā arī citus valodas elementus. Ja ikdienā pierodam pie šāda saziņas veida, rakstot oficiālas vēstules, dokumentus vai reklāmas tekstus, var rasties šaubas un bažas, vai teksts ir pilnvērtīgs. Ja neesi pārliecināts, ka nepieciešamais teksts ir sagatavots bez pareizrakstības nepilnībām, izmanto Tulkot.lv korektūras pakalpojumus!

Pievieno komentāru

Reklāmraksti