Arī Gulbenes mākslas skolai dāvina izdevuma „Latvijas mākslas vēsture” sējumu

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) un LMA Mākslas vēstures institūts (MVI) dāvina izdevuma „Latvijas mākslas vēsture” sējumu vairāk nekā 100 Latvijas mākslas skolām, tanī skaitā arī Gulbenes mākslas skolai. Par to informē Latvijas Mākslas akadēmijas Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Raita.

„Mēs vēlamies dāvināt Latvijas mākslas skolām jauno izdevumu, jo uzskatām, ka kultūrizglītība ir svarīgs komponents jauniešu, kā arī visas sabiedrības attīstībā un pilnveidē,” uzsver LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

Sējums „Neoromantiskā modernisma periods: 1890-1915” ir bagātīgi ilustrēts izdevums, kas veidots kā daudzpusīgs mākslas vēstures skatījums uz mākslas dzīvi Latvijā 19. un 20. gadsimtu mijā – aplūkota personību un institūciju darbība, mākslas atspoguļojums grāmatās un periodikā, izstāžu darbību, mākslas tirgus, kā arī politiskie un sociālie aspekti mākslas dzīves norisēs. Plašajā tekstā un vizuālajā materiālā ir iespēja iepazīt tēlotāju mākslu, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizainu, atsevišķa grāmatas sadaļa veltīta arī grāmatu dizainam.


Izdevumu sastādījis Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors profesors Eduards Kļaviņš. Grāmatas autori ir Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Kristiāna Ābele, LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asociētā profesore Silvija Grosa, Eduards Kļaviņš un LMA Grafikas nodaļas profesors Valdis Villerušs. Izdevuma māksliniece – Ieva Vīriņa, izdevumu tulkojuši Stella Pelše un Valdis Bērziņš. Grāmata iespiesta „Jelgavas tipogrāfijā”.


Izdevuma tapšanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds 2013. gada mērķprogrammā „Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”, kuru sponsorē „Latvijas valsts meži”.


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes