Arī Gulbenes novada skolas apņemas samazināt energoenerģijas patēriņu

Līdz decembrim vairāk nekā 20 skolas no astoņām Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām apņēmušās samazināt energoenerģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus, informē Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Norberte.

Skolas iesaistījušās programmā "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs", kuras mērķis ir veicināt racionālu enerģijas patēriņu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām pašvaldībām un iesaistīt skolēnus nelietderīgas enerģijas izmaksu samazināšanā.

"Skolas galvenokārt sacenšas pašas ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu konkurenci radīs arī skolu tops, kurā tiks izmantoti skolām vien zināmi komandu nosaukumi. Uzvarētājs būs zināms vien programmas noslēgumā," stāsta B.Norberte.

Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis vienošanos ar pašvaldībām un skolām par to, ka lielākā daļa no sasniegtā izmaksu ietaupījuma tiks izmantots skolas vajadzībām.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam skolā šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Vaidava, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki.

Savukārt tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā piedalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola Dauguļi, Rāmuļu pamatskola, Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes pamatskola.

"Lai motivētu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem, kā arī, lai atbalstītu skolotājus un citus skolas darbiniekus, Vidzemes plānošanas reģiona ekspertu komanda izstrādā mācību materiālu par deviņām tēmām – enerģijas patēriņš ēkās, apkure, elektrība, enerģijas veidi, klimata pārmaiņas, apgaismojums, ventilācija, ūdens un energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. Mācību materiāli galvenokārt paredzēti skolēniem pamatskolas posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku mācību procesā izvēlas pats skolotājs. Lielākoties tēmas iederas klases stundās, dabaszinībās, fizikā, sociālajās zinībās, taču atsevišķas tēmas var tikt izmantotas bioloģijas, ģeogrāfijas, mājturības, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu stundās, kā arī citās skolas aktivitātēs," skaidro Vidzemes plānošanas reģiona eksperte mācību materiāla sagatavošanā Ingūna Irbīte.

Sagatavotie mācību materiāli būs pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Programmu "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs" īsteno Vidzemes plānošanas reģions "Interreg" Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada projekta "Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes