Diskutē par pieaugušo izglītības attīstību Vidzemes reģionā

Madonā pagājušās nedēļas nogalē notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Līdz šim Vidzemē līdzīgi semināri ir notikuši Smiltenē un Valkā, un to mērķis ir apkopot informāciju par līdzšinējo pieaugušo izglītības īstenošanas pieredzi novadā un debatēt par iespējām veidot sadarbības tīklus blakus esošo novadu vai visa reģiona ietvaros. Par to informē Izglītības un Zinātnes ministrijas un Eiropas Komisijas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” komunikāciju koordinatore Daina Jāņkalne.

Semināru atklāja Madonas novada domes izpilddirektors Āris Vilkšķērsts, un tajā piedalījās pārstāvji no Madonas, Gulbenes, Jaunpiebalgas un Ērgļu novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras  un izglītības iestādēm, kas piedalās pieaugušo izglītības īstenošanā.

"Gulbenes novada domes izglītības darba speciāliste Anita Birzniece uzsvēra vajadzību piedāvāt izglītošanās iespējas tiem pieaugušajiem, kuri ir motivēti sevi pilnveidot, īpaši akcentējot iespēju izglītoties attālināti, ar interneta starpniecību. Tirzas pagasta mūžizglītības darba speciāliste Iveta Ziepniece ar nožēlu atzina, ka līdzekļu trūkuma dēļ šogad nav pagarināta licence 7. – 9. klases tālmācības programmai pieaugušajiem: tā ir bijusi pieprasīta starp latviešiem, kas strādā ārzemēs," stāsta D.Jāņkalne.
 
Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes