Ekskursija uz Ungurmuižu

Septembrī tūrisma maršruts „Via Hanseatica“ izsludināja zīmējumu konkursu izglītības iestāžu klašu kolektīviem no visas Latvijas. Lai piedalītos konkursā, skolēni tika aicināti izvēlēties kādu no „Via Hanseatica“ tūrisma objektiem – tas bija jāattēlo zīmējumā vai kādā citā radošā formātā. Konkursa galvenās balvas bija bezmaksas ieejas kartes klases ekskursijai izvēlētajā objektā. Vienu no galvenajām konkursa balvām ieguva Sveķu internātpamatskolas 5. klase. Tā bija iespēja aplūkot Ungurmuižu un Leļļu izstādi „Kofermājiņu ceļojums”.

11. novembrī devāmies ceļā. Ekskursijā piedalījās 5. klases skolēni un čaklākie Apgleznošanas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotājām Intu Aizkalnieti un Lilitu Jaunzemu.

Ungurmuižas kungu māja, kas celta 1732. gadā, ir vienīgā līdz mūsdienām saglabājusies koka muižu dzīvojamā ēka Latvijā. Ir veikta daļēja restaurācija, kas sniedz priekšstatu par to, kā ēka izskatījās agrāk. Visus pārsteidza neparastie sienu zīmējumi, kuru autors ir Limbažu gleznotājs Georgs Dītrihs Hinšs - puķes, putni, eksotiskas dabas ainas no ēkas bijušā īpašnieka barona Kampenhauzena karagājieniem un ceļojumiem ārzemēs.

Skolēni veikli paveica gida doto uzdevumu – atrast istabas sienu gleznojumā divas kazas un ganu. Interesi izraisīja arī pulkstenis ar romiešu numerāciju muižas kungu ēkas frontonā. Tas darināts pirms 260 gadiem un joprojām darbojas.

Īpaši interesanta bija Ungurmuižas kungu mājā izvietotā Leļļu mākslas muzeja izstāde „Kofermājiņu ceļojums”. Tā kā skolēni konkursa darbā zīmēja rotaļlietas, tad seno spēļmantu klāstā  katrs centās atrast savu zīmēto tēlu.  Zēni guva idejas, kādas rotaļlietas no koka viņi varētu izveidot mājturības stundās. Aplūkojām Tējas namiņu, parku un Mazo Unguriņu – spēļu namiņu bērniem.

Atceļā no Ungurmuižas viesojāmies Cēsīs. Atzīmējot Lāčplēša dienu, iededzām svecītes pie Cēsu Uzvaras pieminekļa. Skolēni uzzināja, ka Cēsu Uzvaras pieminekli projektējis arhitekts Pauls Kundziņš, kurš ir arī Sveķu skolas ēkas projekta autors. Gulbenē ar svecīšu liesmiņām un klusuma brīdi godinājām par Latvijas brīvību kritušo varoņu piemiņu pie Gulbenes Brīvības pieminekļa.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes