“Erasmus+ dienas 2019” Gulbenes 2.vidusskolā

Erasmus+ dienu ietvaros Gulbenes 2.vidusskolā pulcējās Govada valsts ģimnāzijas, Tirzas pamatskola un Lizuma vidusskola, kuras vieno starptautisko partnerību realizācija skolās. Pasākumā piedalījās partnerību dalībnieki - skolotāji, kuri dalījās pieredzē par ieguvumiem un risinājumiem.  Par to inform­ē Dita Grigore.

Viņa stāsta, ka pašvaldības pārstāvji iztaujāja skolēnus par viņu redzējumu un spēju salīdzināt dažādās projektu valstīs redzēto un gūto.

"Lai skolēni veiksmīgi piedalītos sanāksmēs citu valstu skolās, pirms tam katrā skolā tiek veikts sagatavošanās darbs, kas iepriekš ir izplānots skolu izstrādātajā projektā. Katra skola, ieviešot projekta ideju izglītības un audzināšanas darbā, izmanto dažādas metodes un pasākumus, tiešsaistes rīkus, sociālos tīklus, paplašinot sadarbības loku gan skolotāju, gan skolēnu vidū. Projektoa pilnveidojas prasmes izmantot sociālos rīkus motivēti un medijpratīgi. Novada skolēni prot lepoties ar savu valsti, novadu, mājām, apgūstot dziļāku vērtību izglītību," stāsta D.Grigore.

Gulbenes novada skolas ir izgatavojušas vizuālos informācijas stendus, kas atspoguļo projekta mērķ un, rezultātus.

"Partnerību dalībnieki prasmīgi izklāsta projektu aktivitāšu saturu un ieguvumus. Skolēni novērtē dažādu valstu skolēnu iepazīšanu, valodas pilnveides iespējas, dažādu kultūru atpazīšanu, prasmi pieņemt dažādo, iespēju izvērtēt savas zemes vērtības. Kopīgais pasākums radīja iespēju vienkopus ieraudzīt starptautisko partnerību un apmaiņu ieguldījumu novada skolu starptautiskās sadarbības pilnveidē. Pasākuma gaitā bija iespēja gūt ieskatu deviņās dažādās partnerībās skolu izglītībā,"norāda D.Grigore.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes