Gulbenes mākslas, mūzikas un sporta skolu audzēkņi gatavi jaunajam mācību gadam 1

Gulbenes mūzikas un mākslas skolas jauno mācību gadu svinīgi jau atklājušas, bet Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas svinīgais jaunā mācību gada sākums būs 6.septembrī pulksten 18.00 sporta skolas zālē.

Turpinās jauno audzēkņu uzņemšana
“Pasākumā tiks sumināti labākie audzēkņi, kā arī būs iepazīšanās ar sporta skolas kolektīvu. Visi ir laipni aicināti!” saka sporta skolas direktora pienākumu izpildītājs Dainis Mikolajs.
Viņš stāsta, ka sporta skola ir direktora gaidās. Šobrīd ir noslēdzies konkurss, un notiks pretendentu atlase.
“Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skola vasarā ir izgājusi akreditāciju, un izglītības programmas tika akreditētas uz sešiem gadiem. Sporta skolā var apgūt sešas profesionālās izglītības programmas - basketbolu, vieglatlētiku, futbolu, volejbolu, distanču slēpošanu un orientēšanos. Šobrīd sporta skolā strādā 22 sporta treneri, tajā skaitā arī vispārējās fiziskās sagatavotības treneris. Sporta skolā darbā ir atgriezusies distanču slēpošanas trenere Solvita Brezinska. Jauno mācību gadu uzsākot, sporta skolā darbu sākusi lietvede Inese Rinka. Sporta skolas bērniem un treneriem ir pieejama arī fizioterapeite Ingvilda Stībele. Kolektīvs ir nokomplektēts, lai sporta skola varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas. Šobrīd sporta skolā ir 39 mācību treniņu grupas un 488 audzēkņi. Turpinās grupu komplektēšana un jaunu audzēkņu uzņemšana,” stāsta D.Mikolajs.

Bērnu skaits - stabils
Gulbenes mūzikas skolā šajā mācību gadā mācīsies 204 audzēkņi. “Pēdējos gados kopējais skaits ir stabils. Joprojām pagastos darbojas četras mūzikas skolas klases, kurās audzēkņu skaits pamazām palielinās: Rankā - 9 audzēkņi, Stāķos - 18, Lizumā - 18 un Lejasciemā 20 bērni. Liels prieks un paldies pašvaldībai, ka arī pagastos bērni var iegūt mūzikas skolas izglītību un apgūt instrumentu spēli!” saka I.Matīsa.
Viņa stāsta, ka šogad plānoti vairāki svētku koncerti, rudens kameransambļu festivāls Gulbenē, dalība reģionālajos un starptautiskajos konkursos. Šajā mācību gadā būs arī skolas akreditācija. “Plānojam apmācības e-klases ieviešanai skolā, aktīvi piedalīsimies profesionālajā pilnveidē. Ģitāras spēle mums paliek kā mērķis, bet šobrīd ir lielas grūtības ar pedagogiem, līdz ar to šogad neizdodas to realizēt. Un viens no lielajiem mērķiem ir kolektīvu dalība skolēnu dziesmu svētkos nākamajā vasarā,” stāsta I.Matīsa.
Pedagogu kolektīvam pievienojušies divi pedagogi, tā nodrošinot darbu tieši klasēs pagastos. “Esmu gandarīta, ka skolā strādā stabils un profesionāls skolotāju kolektīvs, un priecājos, ka bērniem ir interese iegūt mūzikas izglītību. Lai mums visiem radošs un iecerēm bagāts jaunais mācību gads! Lai ticības saviem spēkiem un mīlestība uz to, ko mēs darām!” vēl I.Matīsa.

Aizvērta Galgauskas mākslas klase
Šajā mācību gadā mākslas skolā ir 260 audzēkņi. Skolas direktore Sandra Dikmane stāsta, ka pirmajās klasēs uzņemti 34 audzēkņi Gulbenē un 18 audzēkņi Lizumā.
“Ir iegūta jauna “elpa” mākslas klasēm Lizumā - rīcībā ir nodotas jaunas telpas, kuras šobrīd aprīko ar nepieciešamajām mēbelēm un darbarīkiem. Rīkosim arī tā sauktās “Dārznieka mājas” svinīgu atklāšanu. Jaunas telpas mākslas skolai ir arī Rankas pamatskolā, tur strādās jauna mākslas skolotāja Ina Treiliņa, kuras pamata darbavieta ir Vecpiebalgas vidusskolā, bet divas pēcpusdienas viņa strādās Rankā. Jauna skolotāja ir Lizumā, tur tekstilmākslu mācīs Ilze Šulja. Ilze gulbeniešiem ir pazīstamā kā māksliniece, kas strādā tekstilmozaīkas tehnikā. Šajā mācību gadā darbu turpina mākslas klases Jaungulbenē, Lejasciemā un Stāķos, bet ir aizvērta Galgauskas mākslas klase, kuras viena audzēkne turpinās mācības Gulbenē, bet pieci audzēkņi no mākslas skolas izstājās. Šobrīd ir apskatāmas mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Gulbenes Sarkanajā pilī, Jaungulbenes pagasta pārvaldes telpās, un 2.septembrī tika atvērta izstāde Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā. Vasarā mākslas skolas pedagogi ir uzkrājuši jaunus iespaidus tekstilmākslas festivālā “Divi Jūliji”, ceļojumos Latvijā un Eiropā, mācījušies tālākizglītības kursos un apguvuši jaunas mākslas tehnikas. Esam priecīgi par savu lielo saimi un gatavi jauniem, interesantiem darbiem kopā ar bērniem!” saka S.Dikmane.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Skolēnu, jauniešu aktivitātes