Gulbenes mūzikas skolas orķestris skatē izcīna1.pakāpi

Gulbenes kultūras centrā 7.martā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu  skate, kurā piedalījās 17 kolektīvi – kopumā vairāk nekā 500 dalībnieki, informē Gulbenes novada pašvaldība.

Starp B grupas orķestriem Gulbenes mūzikas skolas orķestris (diriģents Jolands Andževs) tika novērtēts ar 43 punktiem un 1.pakāpi.
Skates mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, saglabājot un pilnveidojot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas.

Pūtēju orķestri ir sākuši gatavoties 12.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertam. Šī bija diriģentu pieredzes apmaiņa, kā arī tā reize, kad tika novērtēts izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegums.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes