Gulbenes novada domes deputāti lemj saistībā ar izglītības iestādēm

Sakarā ar Gulbenes sākumskolas likvidāciju un pievienošanu novada valsts ģimnāzijai ar 1.septembri deputātiem bija jāpieņem virkne saistītu lēmumu.

25.jūlija domes sēdē viņi nobalsoja par jauna nolikuma apstiprināšanu valsts ģimnāzijai. Tika nolemts arī atbrīvot no darba Gulbenes sākumskolas direktoru Aivaru Medni ar 30.augustu. Viņam tiks izmaksāts pabalsts četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā (par darba stāžu pašvaldībā vairāk nekā 20 gadus, kā paredz Darba likums) un atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.

Deputāti nobalsoja arī par to, ka ar 30.augustu no darba tiek atbrīvota Stāmerienas pamatskolas direktore Kristīne Slica un Galgauskas pamatskolas direktore Iveta Dzene sakarā  ar abu skolu reorganizāciju, uz to bāzes veidojot bērnudārzu “Ābolīši”. K.Slicai tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, I.Dzenei – četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā. Abām tiks samaksāts arī par neizmantoto atvaļinājumu.

Jau rakstījām, ka vietējie deputāti par Gulbenes sākumskolas likvidāciju un pievienošanu novada valsts ģimnāzijai nobalsoja 28.februāra domes sēdē. Tad arī tika nolemts reorganizēt Stāmerienas un Galgauskas pamatskolas un K.Valdemāra sākumskolu, vietā izveidojot bērnudārzu “Ābolīši”, kura grupiņas darbosies vairākos pagastos.

25.jūlija novada domes sēdē deputāti arī atbrīvoja no darba Rankas bērnudārza “Ābelīte” vadītāju Vizmu Petrovu pēc viņas vēlēšanās ar 31.augustu. Viņai tiks izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes