Gulbenes novada izglītības iestādēs paredz atbalsta personāla likmes

Ar 1.septembri Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs paredzētas lielākas likmes atbalsta personālam (kas nav tehniskie darbinieki). Vietējie deputāti par to nobalsoja 27.jūnija domes sēdē.
Atbalsta personālam paredzēta 0,5 likmes skolās ar audzēkņu skaitu līdz 100 bērniem; 0,8 likmes - skolās ar bērnu skaitu no 101 līdz 300; 1 likme – skolās ar bērnu skaitu no 301 līdz 500 un vairāk.
Skolās, kurās īsteno speciālās izglītības programmas, atbalsta personālam (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs) ir paredzētas 0,2 likmes uz bērnu skaitu līdz 4; 0,3 likmes – uz bērnu skaitu no 5 līdz 10; 0,4 likmes – uz bērnu skaitu no 11 un vairāk.
Bērnudārza grupās atbalsta personālam paredzētas 0,2 likmes bērnu skaitam līdz 50; 0,3 likmes – bērnu skaitam no 51 līdz 100; 0,5 likmes – bērnu skaitam no 101 līdz 150.
Bērnudārzos ar bērnu skaitu līdz 100 atbalsta personālam (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs) paredzētas 0,3 likmes; ar bērnu skaitu no 101 līdz 200 – 0,5 likmes; ar bērnu skaitu no 201 līdz 300 – 1 likme. Bērnudārzos, kuros īsteno speciālās izglītības programmas, atbalsta personālam (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālais pedagogs) paredzētas: 0,4 likmes uz bērnu skaitu līdz 10; 0,5 likmes – uz bērnu skaitu no 11 līdz 15; 0,6 likmes – uz bērnu skaitu no 16 līdz 20; 1 likme uz bērnu skaitu no 21 un vairāk.
Atbalsta personāla finansēšanai ir rasts nodrošinājums no pašvaldības budžeta, taču izglītības iestāžu pieprasījums pēc atbalsta personāla (vadībai un pedagogiem) vēl neesot apmierināts pilnībā.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes