Gulbenes novada skolēni apmeklē klimata pārmaiņu aktualitātēm veltītu konferenci Dānijā 3

Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, skolēni un pedagogi no 30.septembra līdz 2.oktobrim projekta “ActNow!” ietvaros apmeklēja konferenci "100% Climate Neutrality Conference” Dānijā, kurā tika runāts par energotaupības pasākumiem pilsētās, viedajiem tehniskajiem risinājumiem, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, viedajiem materiāliem un materiālu dzīves ciklu, kā arī prezentēti Dānijā īstenotie pasākumi, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

G.Kalmane stāsta, ka konferencē saskaņā ar plānu projekta partneri no deviņām valstīm pārrunāja projekta aktualitātes un kopīgi lēma par turpmāk darāmo un rezultātiem. Paralēli šīm aktivitātēm Sonderborgā norisinājās arī jauniešu auditorijas diskusijas un darbnīcas. Rezultātā Gulbenes novada jaunieši Kristaps Melnis un Linards Reinis Rozītis no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Raivis Rautmanis no Lizuma vidusskolas iesaistījās klimata jautājumiem veltītās Jaunatnes deklarācijas tapšanā (Sonderborg Youth Declaration) un diskutēja par instrumentiem, kā panākt klimata neitralitāti vietējā līmenī.

“Iegūtās zināšanas ir un būs aktuālas turpmākajā dzīve – gan skolā, gan ārpus tās. Saņēmu jaunu un patiesi noderīgu informāciju par aktualitātēm saistībā ar atmosfēras piesārņojumu un iespējamajiem veidiem, kā to novērst. Iegūtās zināšanas ir iespējams nodot tālāk cilvēkiem novadā, izplatot šo informāciju digitāli, kā arī veidojot vairākus pasākumus skolās un citās publiskās iestādēs,” stāsta Linards Reinis Rozītis, kurš piedalījās konferences noslēguma paneļdiskusijā.

Savukārt Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Krišjānis Upāns uzsver Gulbenes novada delegācijas sastāva nozīmīgumu, jo konferenci apmeklēja gan jaunieši, gan pedagogi, gan pašvaldības darbinieki, kuriem ir svarīgas klimata pārmaiņu problēmas un ilgtspējīgs, energoefektīvs dzīvesveids.

"Pēc šīs konferences speciālisti turpinās izstrādāt Gulbenes novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu. Lai izzinātu jauniešu un skolotāju domas šajā jomā, plānots rīkot pasākumus un meistarklases Gulbenes novada skolās par klimata aktualitātēm un energoefektivitāti," norāda G.Kalmane.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Dzintris

Pavadošā kolonna brauca par saviem līdzekļiem vai kā parasti pašvaldībā?

pirms gada, 2019.10.11 20:58

?

Vai tik fonā nav Barinska kungs? Tagad plānojot Gulbenes attīstību ņemsim vērā arī klimata pārmaiņas?

pirms gada, 2019.10.12 14:54

Skolēnu, jauniešu aktivitātes