Izsludina pieteikšanos

Ir izsludināta pieteikšanās uz vienreizēju stipendiju Gulbenes novada 12.klašu skolēniem.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki sadarbībā ar mecenātiem izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus.

Nodaļa informē stipendiātu par pieņemto lēmumu jūnijā. Stipendija tiek izmaksāta pēc konkrētās augstskolas izziņas iesniegšanas nodaļā.

Nosacījumi pretendentam: vidējais vērtējums šī mācību gada 1.semestrī - 7 balles un augstāk, panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, ārpusstundu darbā, atbilstība kādam no nosacījumiem: maznodrošināts, bārenis vai audzina viens no vecākiem, daudzbērnu ģimene. Vairāk informācijas pa tālruņiem 64497722, 64497723.

Dokumenti jāiesniedz personīgi vai ar skolas vadības pārstāvja starpniecību līdz 5.maijam Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes