Izsniedz centralizēto eksāmenu sertifikātus

Valsts izglītības satura centrs 28. jūnijā izsniedza 19541 vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu tiem jauniešiem, kuri šogad kārtoja centralizētos eksāmenus pamattermiņā. Aptuveni 200 jauniešiem, kuri kārtoja vai vēl kārtos centralizētos eksāmenus papildtermiņā, Valsts izglītības satura centrs sertifikātus izsniegs 5.jūlijā. Par to informē Valsts izglītības satura centrs sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Āboltiņa.

"Ņemot vērā, ka eksāmenu sesija vēl turpinās, šobrīd nevar precīzi izdalīt katra centralizētā eksāmena vidējo rezultātu. Taču kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, provizoriski var secināt, ka šogad tas nav būtiski atšķirīgs no snieguma iepriekšējā mācību gadā. Vidējais rezultāts nedaudz augstāks ir krievu valodas centralizētajā eksāmenā (74,42%). Statistiski nenozīmīgi augstāki rezultāti (0,5% - 1,5%), salīdzinot ar 2017./2018.mācību gadu, novērojami angļu valodas, ķīmijas un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā. Zemāks rezultāts (37,58%), salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu (39,8%), ir fizikas centralizētajā eksāmenā," stāsta D.Āboltiņa.

Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. "Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja nedaudz vairāk nekā 14000 skolēnu. Angļu valodu kārtoja gandrīz 13000 skolēnu, krievu - 2060, vācu – 44 skolēni, franču – tikai 15 skolēni. Nedaudz palielinājies to skolēnu skaits, kuri izvēlējušies kārtot bioloģijas, ķīmijas un fizikas eksāmenu. Arī šogad jaunieši varēja izvēlēties svešvalodas centralizēto eksāmenu aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Izglītības iestādes bija iesniegušas autentiskuma pārbaudei 283 skolēnu starptautisko testēšanas institūciju izsniegtos dokumentus par iegūto vērtējumu svešvalodā," atklāj D.Āboltiņa.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami Valsts izglītības satura centrā. Šobrīd šajā vietnē ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes darbu pamattermiņa uzdevumi.

D.Ābotliņa stāsta, ka personas, kuras jau bija ieguvušas vidējās izglītības dokumentu un vēlējās uzlabot vērtējumu kādā no centralizētajiem eksāmeniem vai kurām bija nepieciešams kārtot centralizēto eksāmenu, to varēja izdarīt kādā no četrām augstskolām: Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Vidzemes Augstskolā. Šogad augstskolās centralizētos eksāmenus kārtoja 242 personas.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.

"Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt Valsts izglītības satura centrsam adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota Valsts izglītības satura centrsa apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt,"norāda speciāliste.

2019.gada 14. jūnijā Valsts izglītības satura centrs jau izsniedza 4374 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes