Latvijas Universitātē aicina studētgribētājus iepazīt fakultātes 1

No 21. marta līdz 10. aprīlim Latvijas Universitātes (LU) fakultātēs notiks Atvērto durvju dienas topošajiem studentiem. Tajās uz jauniešu jautājumiem par studiju iespējām atbildēs fakultāšu vadības pārstāvji, pasniedzēji un studenti. Fakultātes sagatavojušas arī īpašus pasākumus, piemēram, tiks demonstrēti dažādi eksperimenti un jaunākā aparatūra, būs iespēja apskatīt ķirurģijas mācību telpas un mulāžas, paredzētas tiesu izspēles un daudz kas cits. Būs arī konkursi un prezentācijas.

Atvērto durvju dienas sāksies 21.martā plkst. 11.00 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas  fakultātē (Jūrmalas gatvē 74/76). Topošajiem studentiem būs iespēja aplūkot fakultātes vidi – auditorijas, bibliotēku, sporta zāli, kafejnīcu, bērnistabu, dienesta viesnīcu un citas svarīgas vietas, tikties ar studentiem un pasniedzējiem. Interesenti varēs izmēģināt savus spēkus arī improvizētā studiju programmas „Māksla” iestājpārbaudījumā.

24. martā interesentus gaidīs gan Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF), gan Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF). Visu par studijām ĢZZF varēs uzzināt no plkst. 12.00 ierodoties Alberta ielā 10, 403. auditorijā. Savukārt HZF (Visvalža ielā 4a, 401.telpā (zālē)) iepazīšanās pasākumi sāksies plkst. 15.00, kad interesentus uzrunās fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece un studentu pašpārvaldes pārstāvji, pēc tam sarunu par sevi interesējošām studiju programmām varēs turpināt gan ar studentiem, gan pasniedzējiem.

26. martā interesentus gaidīs LU galvenajā ēkā, Raiņa bulv. 19. Plkst. 12.00 būs iespēja iepazīties ar Juridisko fakultāti (Konferenču zālē, 153.telpa 1.stāvā). Pasākuma sākumā paredzēta fakultātes dekānes prof. Kristīnes Stradas-Rozenbergas uzruna un prezentācija par fakultāti. Tālāk varēs piedalīties paraugdemonstrējumos kriminālistikā, kam sekos iespēja piedalīties tiesas procesa izspēlē.

Savukārt Datorikas fakultāte aicina jauniešus, kuri interesējas par datorikas studijām, piedalīties atvērto durvju dienas pasākumos no plkst. 12.30 (Raiņa bulvārī 19, 3.stāvā, 12.auditorijā). Pasākumā būs iespēja uzzināt par studiju programmām, studiju procesu un ārpus studiju aktivitātēm. Viesus uzrunās Datorikas fakultātes dekāns, studiju programmu direktori un studentu pašpārvaldes pārstāvji. Datorikas fakultātes atvērto durvju diena būs skatāma arī tiešraidē Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv/tiesraide. Arī tie, kas nebūs ieradušies personīgi, varēs uzdot jautājums, iepriekš tos atsūtot pa e-pastu vai uzdodot sociālajos tīklos.

27.martā atvērto durvju diena notiks Fizikas un matemātikas (Zeļļu ielā 8, 100. auditorijā plkst.13.00), Medicīnas un Ķīmijas fakultātē. Interesants un ik gadu ļoti apmeklēts ir atvērto durvju dienas pasākums Medicīnas fakultātē, kas šogad paredzēts 27. martā plkst. 14.00. Tas notiks Hipokrāta ielā 2 – klīnikas „Gaiļezers” Konferenču zālē, kā arī LU MF Ķirurģijas mācību telpās. Pasākumā varēs saņemt informāciju par studiju programmām un uzņemšanu, kā arī tikties ar slimnīcas vadību un medicīnas profesionāļiem. Paredzēta arī aizraujoša ekskursija pa slimnīcu, apskatot ķirurģijas klasi un mulāžas, kā arī studentu prasmju paraugdemonstrējumi.

Ķīmijas fakultāte (K.Valdemāra ielā 48) interesentus gaidīs no plkst. 14.30 - 16.30. Pasākumā būs iespējams gūt informāciju par pieteikšanos un reģistrāciju studijām, kā arī turpmākajām karjeras iespējām. Vidusskolēni varēs uzzināt visu interesējošo par studijām gan no studentiem, gan docētājiem, kā arī doties ekskursijā pa fakultāti. Dažādās fakultātes telpās un laboratorijās notiks paraugdemonstrējumi un būs iespēja pašiem klātienē apskatīt gan moderno aparatūru, gan iesaistīties interesantās aktivitātēs. Visu laiku darbosies arī infostends.

28. martā plkst.11.00 uz tikšanos aicina Ekonomikas un vadības fakultāte (Aspazijas bulv. 5). Studēt gribētāji varēs iepazīties tuvāk ar studiju programmu saturu, pasniedzējiem un studentiem, studiju un prakses iespējām ārvalstīs. Kā arī atvērto durvju dienu apmeklētāji  tiks iepazīstināti ar citām iespējām, ko var izmantot studiju laikā – biznesa inkubators, bibliotēka, datorlaboratorijas, studentu pašpārvalde u.c.  Savukārt Studentu servisa pārstāve pastāstīs par šī gada uzņemšanas kārtību. Atvērto durvju noslēgumā būs iespēja  piedalīties uzņēmējdarbības nodarbībā.

Savukārt Bioloģijas fakultātē (Kronvalda bulvārī 4, 2. auditorijā) 28.martā plkst. 12.00 notiks fakultātes dekāna Nila Rostoka prezentācija par fakultāti un vienoto uzņemšanu, savukārt asociētais profesors Voldemārs Spuņģis iepazīstinās ar studijām bioloģijas bakalaura studiju programmā, bet studentu pašpārvaldes vadītāja Zane Ozoliņa pastāstīs par studentu dzīvi fakultātē. Noslēgumā interesenti varēs iepazīties ar fakultātes mācību un zinātniskajām laboratorijām.

Sociālo zinātņu fakultāte (Lomonosova ielā 1 A) savas durvis skolēniem vērs 4. aprīlī plkst 12.00, lai ar atraktīvām aktivitātēm parādītu, kā izpaužas politologa, žurnālista, sabiedrisko attiecību, reklāmas vai multimediju speciālista, sociologa, informācijas pārvaldības speciālista un bibliotekāra profesija. Skolēniem būs iespēja dzirdēt gan visu interesējošo informāciju par programmām un aprunāties ar pasniedzējiem un studentiem, gan arī apskatīt moderno multimediju studiju, bibliotēku un studentu pašpārvaldi, pašiem izveidot jaunu vides reklāmu un nokļūt kā modelim tajā, atraktīvi risināt dažādas politiskās situācijas, veidot cilvēku puzzles no socioloģijas datiem un iesaistīties aktīvā infocaching spēlē.

4. aprīlī plkst. 11.00 notiks arī LU Teoloģijas fakultātes (TF) Studentu pašpārvaldes organizētā studentu zinātniskā konference "...un Dievs" un LU TF atvērto durvju diena (Raiņa bulv. 19). Šīs konferences mērķis ir dot studentiem iespēju prezentēt kādu no saviem pētījumiem, iespēju jaunajiem pētniekiem izteikties un viesiem dzirdēt dažādus jaunumus teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Savukārt 10.aprīlī plkst. 15.00 Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas bulv. 5, 506. auditorijā) sāksies pasākums, kurā paredzēta dekāna doc. Andra Šnē uzruna, Studentu pašpārvaldes sagatavota informācija un prezentācija par fakultāti (studiju programmām un studentu aktivitātēm), kā arī dažu vēstures un filozofijas nozaru mācībspēku īsas uzstāšanās un fakultātes apskate.

Šogad vienotā uzņemšana augstskolās notiks no 25. jūnija līdz 8. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bet uz vietas Latvijas Universitātē no 2. līdz 8. jūnijam. Sekojiet līdzi informācijai LU portālā un tiksimies vienīgajā Latvijas Universitātē!

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Tālis

Gaidam - Rīgas Valsts tehnkumā pēc 12 klases - 1,5 gada laikā iegūsi profesiju, saņemot katru mēnesi ES stipendiju EUR 135,00.

pirms 6 gadiem, 2014.03.21 11:08

Skolēnu, jauniešu aktivitātes