Meteņdiena Galgauskas pamatskolā

6.februārī pēc stundām Galgauskas pamatskolā bija jūtama neparasta rosība. Skolēni gatavojās Meteņdienas pasākumam - zīmēja ūsiņas, pielaboja ļipiņas, atkārtoja tekstus un dziesmiņas.

Galgauskas pamatskolas vecāku padome šogad bija ierosinājusi Meteņdienā rādīt modernizētas latviešu tautas pasakas.


Pasākums notika ārā pie skolas laubītes, gādīgais skolas saimnieks bija sakūris vissiltāko ugunskuru, lai zvēriņiem nesaltu ķepiņas un deguntiņi.


Kopā ar pasākuma vadītājiem - Kristiānu, Artu un Danielu Ričardu - noskaidrojām, kas tad īsti ir Meteņdiena. Tā ir pēdējā maskošanās diena šoziem un pēc vecā Saules kalendāra - pirmā pavasara diena.


Nu tik sākās! Klases viena pēc otras rādīja savus uzvedumus. Tik neparasti, krāsaini, joku un pārsteigumu pilni bija šie priekšnesumi! Sižetos bija izmantoti visdažādākie notikumi un objekti: lielveikals, modernas sadzīves iekārtas, spoži un pūkaini tērpi, mūsu pašu seriāli un pat melnais BMW automobilis. Humors dzirkstīja un kutināja tā, ka smieklus novaldīt bija gandrīz neiespējami. Savu modernizēto latviešu tautas pasaku par zvēriem rādīja arī mūsu skolēnu vecāki, par ko liels prieks.


Noskatījušies uzvedumus, gājām rotaļās, dzērām siltu tēju un mielojāmies ar ceptajām bulciņām.


Elvis no 8. klases atzīst, ka viņam vislabāk patika skolēnu vecāku sagatavotais uzvedums. Savukārt, 2. un 3. klases skolēni ir pārliecināti, ka viņu priekšnesums bija pats interesantākais. Līga no 7. klases uzsver, ka vislabākais pasākumā bija uzvedumu dažādība.

Prieks par vēl vienu kopā būšanas mirkli! Paldies visiem, kuri dalījās priekā!


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes