Ogres tehnikums pārņems Valmieras tehnikuma Rankas struktūrvienības saistības

Ogres tehnikums pārņems visas Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā īstenotās izglītības programmas un materiāli tehnisko nodrošinājumu, otrdien lēma valdība.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), atsaucoties uz Valmieras tehnikuma nodomu slēgt Rankas struktūrvienību, lēma, ka Gulbenes novada pašvaldībai jāpārņem Rankas struktūrvienības nekustamos īpašumus, bet Ogres tehnikumam - visas Valmieras tehnikuma Rankas struktūrvienības īstenotās izglītības programmas un materiāli tehniskais nodrošinājums.

Ogres tehnikumā īstenotās izglītības programmas ir saderīgas ar Rankas struktūrvienības īstenotajām programmām, kas ļauj pārņemt šādas saistības, skaidroja IZM.

Lai nodrošinātu saistību pārņemšanu Valmieras tehnikumam tiks samazināts un Ogres tehnikumam atbilstoši palielināts noteiktais maksimālais plānotais attiecināmais finansējums.

Līdz šim Rankas struktūrvienībā veiktos ieguldījumus 327 056 eiro apmērā un vēl plānotos ieguldījumus 255 460 eiro apmērā minēto izglītības programmu modernizēšanai pilnā apmērā paredzēts nodot Ogres tehnikumam.

Atsaucoties uz valsts nekustamā īpašuma sadales laikietilpību, lai netraucētu Gulbenes pašvaldībai sākt infrastruktūras pielāgošanu un gādātu par iedzīvotāju izglītību, ministrija ir sagatavojusi un nosūtījusi Vienošanās projektu pašvaldībai saskaņošanai, skaidroja IZM.

Plānots, ka Vienošanās projekts tiks parakstīts, kad būs noslēdzies mācību gads.

Vienošanās būs spēkā līdz nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai un MK rīkojuma par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā spēkā stāšanās mirklim.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes