Saņem ministrijas Pateicības rakstu

Droša un sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide skolā, profesionāli, radoši, atsaucīgi, laipni, mūsdienīgi, labsirdīgi pedagogi – tie ir tikai daži kritēriji, pēc kuriem tika vērtēta Lejasciema vidusskola, kura šogad piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā ikgadējā konkursā un saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu.

Pēc tā uz Rīgu devās Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece un Lejasciema vidusskolas arodorganizācijas vadītājs Aldis Doropoļskis.

I.Maltavniece stāsta, ka Lejasciema vidusskola konkursā piedalījās pirmo reizi. Skolā ļoti aktīvi darbojoties arodbiedrība. Viņa atzīst, ka piedāvājums konkursā ir bijis jau vairākus gadus.

Skola vērtēta trīs kārtās. Vispirms izglītības iestādei elektroniski bijusi jāiesniedz pašnovērtējuma anketa un prezentācijas materiāls. Direktore ir gandarīta, ka piedalīšanās konkursā likusi visu izvētīt, lai saprastu to, kas ir un kā pietrūkst.

Arodbiedrība aicina piedalīties konkursā tās izglītības iestādes, kurās ir izveidotas arodorganizācijas un biedru skaits ir vairāk nekā 70 procenti no strādājošajiem.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes