Saņem pateicības par dalību projektā "Mana Latvija"

8.novembrī Latvijas Kara muzejā svinīgā ceremonijā aizvadīts Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotais skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojums. Sarīkojuma laikā VISC sveica skolēnus un pedagogus, kā arī pateicās izglītības iestādēm par nozīmīgo veikumu skolēnu patriotisma audzināšanā un līdzdalību projekta „Mana Latvija” pasākumos. Sumināto vidū – Gulbenes novada skolēni un skolotāji.

Viens no pasākumu cikla „Mana Latvija” notikumiem bija VISC rīkotais konkurss „Kas interesants skolas muzejā?”. Tā mērķis bija aktualizēt skolas muzeja lomu un muzejpedagoģijas metožu izmantošanas iespējas izglītības procesā, kā arī aicināt skolēnus aktīvai līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās vēstures veidošanā. Skolēnu uzdevums bija sagatavot video/prezentāciju par minēto tēmu. Konkursam tika iesniegti 42 darbi no 39 izglītības iestādēm, pārstāvot 23 novadus/pilsētas. VISC pateicības rakstus saņēma Lejasciema vidusskolas skolēni (skolotāja Ingrīda Vanaga) un Lizuma vidusskolas skolēni (skolotāja Vaira Briede).

Pasākumā sveikti arī vides interešu izglītības projekta - kustības „Zaļākai Latvijai” dalībnieki. VISC un SIA „Zaļā josta” rosinātajai kustībai „Zaļākai Latvijai” ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas veica darbus tīras Latvijas vides veidošanā un savas dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā - stādīja kokus, šķiroja atkritumus un iekopa atpūtas vietas. Kopumā kustībai bija pieteikušies 49 kolektīvi, paveicot 85 darbus vides labā. Labākos ar īpašām balvām pasākumā apbalvoja SIA „Zaļā josta”. Pateicību par aktīvu līdzdalību kustībā „Zaļākai Latvijai” padarot savu dzimto pusi skaistāku, saņēma Galgauskas pamatskolas skolēni (skolotāja Sanita Lazdiņa) un Gulbenes 2.vidusskolas skolēni (skolotājas: Iluta Podziņa un Dita Grigore).

Jau iepriekš informēts, ka VISC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, 2012.- 2013.gadā rīkoja aktivitātes, piedāvājot daudzveidīgas iespējas bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam iesaistīties minētajā projektā – piedalīties mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un vides konkursos, pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.

Atzinības par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95.gadadienā saņēma:

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas kolektīvs – direktore Lidija Ķeķere, skolotāja Laura Anže un skolotāja Edīte Ķikuste  

Litenes pamatskolas direktore Sarmīte Locāne

Druvienas pamatskolas skolotāja Dace Vītola, skolotājs Viktors Černoglazovs un 9.klases skolniece Zigrīda Kručena

K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Laila Medne

Lizuma vidusskolas skolotāja Vaira Briede

Galgauskas pamatskolas skolotāja  Maruta Brokāne              

Lejasciema vidusskolas skolotājs  Juris Ivanovs

Muzikālo sveicienu sarīkojumā nodrošināja Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis (vadītāja Maija Feldmane) un Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris (vadītājs Haralds Bārzdiņš).

20.novembrī Rīgas latviešu biedrības namā notiks vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās" laureātu apbalvošana. Pirmās pakāpes diplomus valsts mēroga konkursā ieguvuši:

Lizuma vidusskolas skolniece Madara Krevica ar darbu "Saules meita audējiņa". Skolotāja Vaira Briede.

Kr.Valdemāra pamatskolas skolēnu grupa (Līksma Ratstepa, Irita Labzova, Annija Liše, Līva Endele, Dilans Kurepins, Arvita Kļaviņa, Linards Svetkovs) ar darbu "Saulīte silda". Skolotājas: Laila Medne, Dace Auzāne.

Apbalvošanas laikā ar literāru uzvedumu uzstāsies Druvienas pamatskolas teātra pulciņš - Vidzemes skates literāro uzvedumu konkursa laureāti.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes