Skolēni mācās domāt kā uzņēmēji un pētnieki

No idejas līdz zinātniskam darbam, pakalpojumam, produktam. Tāds Gulbenes 2.vidusskolā bija februārī notikušo projektu dienu saturs. Pamatskolas klašu skolēni 19.februārī savu veikumu prezentēja uzņēmējdarbības tēmai veltītajā tirdziņā, bet vidusskolēni 24.februārī aizstāvēja pašu izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus.

11.klases skolniece Amanda Cīrule jau pērn ģeogrāfijas skolotājas Rūtas Enikas vadībā apkopoja un sistematizēja materiālus par aizsargājamajām dabas teritorijām Gulbenes novadā. Domājot par vizualizāciju, Amandai dzima ideja par spēli. Skolotāja ieteica to veidot kā saliekamo kluču spēli. Tagad to praktiski varēs izmantot skolas dabas zinību un ģeogrāfijas stundās, apgūstot mācību vielu. Ar šo kluču palīdzību ir iespējams salikt Gulbenes novada karti, uzzināt par aizsargājamajiem objektiem un saudzējamajiem kokiem šajā teritorijā un uzzināt, kāds simbols raksturo šādas teritorijas. Skolotājs, kurš izmantos darbā šo spēli ar tai klāt pievienotajiem atslēgvārdiem, varēs arī skolēniem izdalīt jautājumu lapas, lai pārbaudītu, cik efektīvi spēle skolēniem ir palīdzējusi apgūt zināšanas.


Skolotāja R.Enika uzslavē audzēkni, ka viņas veikumam ir paliekoša vērtība, “Dzirkstelei” viņa saka: “Šis darbs tiek ierakstīts skolas vēsturē.”


“Tapuši vairāki ļoti interesanti vidusskolēnu darbi. Tā 10.klases skolniece Aivija Alekse raksta par lasīšanu kā viena no globālās izglītības pamatprasmēm. 10.klases skolēni Arnis Žagata un Niks Gibala savā kopdarbā grib pierādīt, ka ir iespējama mūžīgā elektrodzinēja pastāvēšana. Viņi pagaidām negrib atklāt visu savu ideju pilnībā, jo nākamgad gatavojas startēt kādā konkursā.


Viņi pierādīs, ka no ētera var radīt strāvu. Viņi pie tā pastāv, kaut fizikas skolotāja Tatjana Pētersone viņiem oponē. Mums notiek arī zinātniskās diskusijas,” “Dzirkstelei” saka skolas direktores vietniece projektu darbā Dita Grigore.


Viņa stāsta, ka ļoti interesants izvērtās skolēnu mazās uzņēmējdarbības ideju, produktu un pakalpojumu tirdziņš skolā. “Kā tikai tur nebija! Pašu skolēnu roku radītas lietas. Piemēram, sveces, ziepes, rotaslietas, suvenīri ar Gulbenes novada simboliku. Pakalpojumu piedāvājums, piemēram, suņu staidzināšanā, kulinārijā, skaistumkopšanā. Bērni bija izveidojuši paši savus uzņēmumus, izdomājuši tiem nosaukumus, noteikuši savu produktu cenas,” stāsta D.Grigore.


Pirms tam pamatskolas klašu skolēni esot devušies ekskursijās uz novada iestādēm un uzņēmumiem, lai rastu priekšstatu par to darbību un piedāvājumu, lai pēc tam kaldinātu paši savas idejas.


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes