Skolēniem un vecākiem skaidro vidusskolas jauno mācību saturu

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji 5.un 6.novembrī devās uz skolām, lai skaidrotu, stāstītu, runātu ar vecākiem, skolotājiem, skolēniem un visiem interesentiem par gaidāmajām izmaiņām vidējās izglītības mācību saturā, stundu plānojumā, eksāmenu un vērtējumu formā jau nākamajā mācību gadā, informē Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pedago­ģe, karjeras konsultante Jolanta Zirne.

5.novembrī saruna norisinājās Lejasciema vidusskolā, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki - vecāku pārstāvji un skolotāji. 6.novembrī Rankas pamatskolā tikšanās reizē pulcējās vairāk nekā 20 skolotāji, vecāki un arī skolēni. "Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa saprotami un argumentēti skaidroja, kāpēc un kādas izmaiņas piedzīvos vidējās izglītības posma dalībnieki gan vidusskolās, gan ģimnāzijās, gan arodizglītības iestādēs," stāsta konsultante.

J.Zirne norāda, ka ikvienam devītās klases skolēnam būs jāpieņem apzināts un atbildīgs lēmums saistībā ar mācību priekšmetu komplektu jeb izvēļu grozu, ko viņš mācīsies jau nākamgad, jo šis lēmums tieši saistīsies ar jaunieša turpmākās karjeras (profesijas, nozares, jomas) virzienu.

"Vecāki jautāja, kad vidējās izglītības iestādes darīs zināmus izvēļu grozus, kāds ir prognozējamais izvēļu komplektu piedāvājums mūsu novada vidējās izglītības iestādēs, kā veicināt jauniešu briedumu atbildīgo lēmumu pieņemšanai, tika diskutēts par vecāku lomu un dalību šajā izlemšanas brīdī, tika izzināti interesējoši jautājumi par izmaiņām mācību procesa un eksaminēšanas kārtībā, izdiskutēti sagaidāmie ieguvumi un iespējamie riski. Jauniešus, protams, visvairāk interesēja, kā šīs pārmaiņas izskatās no viņu skatu punkta - vieglāk, grūtāk, ko tieši viņam kā skolēnam tas mainīs, kādā veidā pārmaiņas viņu ietekmēs? Vecākus interesēja arī pašvaldības atbildības zonas izglītības procesu kvalitātes un kvantitātes nodrošināšanā," stāsta J.Zirne.

Novembrī šāda veida tikšanās norisināsies arī citās novada skolās:  12. novembrī pulksten 18.00 - Lizuma vidusskolā, 14.novembrī pulksten 17.00 - Gulbenes novada valsts ģimnāzijā,  14.novembrī pulksten 18.30 - Stāķu pamatskolā,  21. novembrī pulksten 14.00 - Tirzas pamatskolā un  27. novembrī pulksten 18.00 - Gulbīša pamatskolā.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes