Sporto visa klase

Gulbenes 2.vidusskola šajā mācību gadā ir iesaistījusies projektā “Sporto visa klase”, kas nozīmē, ka šīs skolas 3.a klases skolēniem būs jāsporto vairāk nekā visiem citiem. 

Projektu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja. Tā mērķis ir uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa saka, ka Gulbenes 2.vidusskola ir saistīta ar veselīgu dzīvesveidu jau izsenis.

Sporta skolotājs Voldemārs Mezītis stāsta, ka skolēniem divas dienas nedēļā būs parastas sporta stundas, viena būs sporta spēļu diena, vienā dienā paredzēta ir peldēšana baseinā Balvos un vēl vienā dienā – fizioterapijas nodarbības. Visiem šīs klases skolēniem sporta stundās ir arī vienādas formas. "Jā, viņi jūtot, ka sāpot muskuļi, bet neviens nav teicis, ka iesākto negrib turpināt. Es domāju, ka sportiskās aktivitātes vairākas reizes nedēļā ir ieguvums. Katram bērnam 30 minūtes dienā vajadzētu sportot. Protams, no katra bērna neizaugs sportists, bet tas viss pēc tam viņam noderēs dzīvē,” saka skolotājs.

Arī E.Kanaviņa atzīst, ka 3.klases bērniem, protams, būs papildu slodze, bet viņa cer, ka tik ļoti šīs aktivitātes viņus nenogurdinās.

Sporta klasē ir 26 vietas. “Nav tā, ka bērns visus sešus gadus, kamēr piedalāmies šajā projektā, ir piesaistīts šai klasei. Būs iespējama arī kustība un rotācija. Projekts sāksies 16.oktobrī, bet mēs jau no pirmās skolas dienas sākām darboties šādā režīmā, lai bērni un ģimenes izjūt, kāda ir dienas noslodze un dienas režīms. Ja kāds jutīs, ka tas absolūti nav tas, ko viņi ir domājuši, ir iespēja mainīt klases kolektīvu un atgriezties vispārizglītojošajā klasē. Savukārt kādam citam būs iespēja pievienoties sporta klases kolektīvam,” piebilst direktore.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes