Sveķu skolā katrs var apgūt tikai vienu profesiju

Sveķu skolā izglītojamie var iegūt speciālo pamatizglītību un profesionālo izglītību četrās kvalifikācijās: pavāra palīgs, remontstrādnieks, tirdzniecības zāles darbinieks, mājstrādnieks/mājkalpotājs. Tiek dota iespēja arī apgūt traktormācību.

“Mana meita ir beigusi Sveķu pamatskolu un apguvusi tur arī pavāra palīga profesiju. Bijām plānojuši un visu laiku tikām iedrošināti, ka meitene, kurai tagad ir 20 gadu un kura ir cilvēks ar īpašām vajadzībām, varēs Sveķu skolā apgūt vēl otru profesiju. Liela bija mūsu vilšanās, ka ir mainījušās nostādnes un valsts apmaksātu profesijas apguvi Sveķu skolā var nodrošināt tikai vienu reizi. Atkārtotas iespējas nebūšot. Atteikumu apgūt otru profesiju Sveķu skolā ir saņēmuši arī vēl citi jaunieši. Kāpēc tā? Agrāk šādu ierobežojumu nebija,” “Dzirkstelei” saka kāda gulbeniete, kura vēlējās būt anonīma.

Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls “Dzirkstelei” skaidro, ka Sveķu skolai ir jārespektē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunākās nostādnes. Par valsts finansējumu skolā var apgūt profesiju tikai vienu reizi.

“Tas ir pēdējā laika uzstādījums. Līdz šim tas nebija tik strikti. Sveķu skolai kā valsts finansējuma saņēmējai ir jārespektē ministrijas prasības,” saka A.Šķēls.

Viņš vērš uzmanību, ka pieaugušam cilvēkam ir vēl citas iespējas par valsts finansējumu apgūt kādu citu profesiju. Jaunietei būtu jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājai, jāmeklē darbs; ja nav darba piedāvājuma atbilstoši apgūtajai pavāra palīga kvalifikācijai, jāinteresējas par iespējām apgūt citu profesiju pieaugušo apmācības programmā.

Sveķu skolas ēka Jaungulbenes pagastā par iedzīvotāju ziedotajiem līdzekļiem tika uzcelta 1925.gadā, tolaik tur mācījās skolēni līdz 4.klasei. No 1963.gada skola specializējās audzēkņu ar īpašām vajadzībām apmācībā. Kopš 2013.gada 1.aprīļa šī izglītības iestāde saucas Sveķu internātpamatskola.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes