Vēl var pieteikties stipendijai mācību uzsākšanai augstskolā

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar vācu mecenātiem izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju (8 stipendijas līdz 700 eiro apmērā) Gulbenes novada 12.klašu skolēniem mācību uzsākšanai augstskolā.

Nosacījumi pretendentam

1. Vidējais vērtējums 2015./2016.m.g. I semestrī - 7 balles un augstāk.

2. Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, ārpusstundu darbā (pēdējos divos gados).

3. Atbilstība kādam no nosacījumiem:

•             maznodrošināts,

•             bārenis vai audzina viens no vecākiem,

•             dzīvo daudzbērnu ģimenē.

 

Stipendijas piešķiršanas kārtība

•             Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki (turpmāk – Nodaļa) sadarbībā ar mecenātiem izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus.

•             Pēc dokumentu izskatīšanas tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu.

•             Nodaļa informē potenciālo stipendiātu par pieņemto lēmumu līdz 2016.gada 1.jūlijam.

•             Stipendija tiek ieskaitīta stipendiāta bankas kontā pēc konkrētās augstskolas izziņas iesniegšanas Nodaļā.

 

Stipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti:

•             motivācijas vēstule uz 1 lp., tajā norādot arī kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts), bankas konta Nr. un informāciju par ģimenes sastāvu (vecāki - kur strādā; māsas, brāļi - kurā klasē mācās, kurā kursā studē, kur strādā utt.);

•             2015./2016.m.g. vidējais vērtējums I semestrī un vērtējumi mācību priekšmetos II semestrī (uz pieteikuma iesniegšanas brīdi), kurus apstiprinājis skolas direktors;

•             rekomendācija no skolas vadības vai klases audzinātāja;

•             Sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, ja pretendents to ir norādījis motivācijas vēstulē.

Dokumenti jāiesniedz personīgi vai ar skolas vadības pārstāvja starpniecību līdz 13.maijam plkst.16.00 Nodaļā, Ābeļu ielā 2 – 314. kabinetā.

Tālruņi informācijai: 64497722, 64497723.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes