Vidusskola gatavojas absolventu salidojumam

Gulbenes vidusskola 11.oktobrī svinēs 70 gadu jubileju, tāpēc ciemos ir gaidīti vidusskolas absolventi, Gulbenes otrās astoņgadīgās skolas absolventi, arī tie, kuri skolā ir ieguvuši tikai pamatskolas izglītību. Gaidīti būs arī bijušie skolas pedagogi un tehniskie darbinieki.

„Jau kopš pagājušā mācību gada notiek aktīvs darbs pie šā jubilejas pasākuma gatavošanas. Esam izveidojuši arī radošo komandu, kurā darbojas Inga Anča, Daiga Tipāne, Sarmīte Semjonova, Irēna Sproģe un citi,” stāsta Gulbenes vidusskolas direktora vietniece Iveta Zvaigzne.


Gulbenes vidusskolas absolventi skolas salidojumos pēdējos 20 gadus regulāri tiekas ik pēc pieciem gadiem.

„Mēs, protams, draudzēsimies arī ar Gulbenes novada valsts ģimnāziju, jo ir daudzi absolventi, kuriem mācību kabineti atradās tagadējās ģimnāzijas ēkā. Tāpat kā pagājušajā salidojumā absolventi varēs doties arī uz otru ēku, jo būs atvērta arī starpbūve, tāpēc viesiem nenāksies doties uz to pa āru,” stāsta I.Zvaigzne.


Gulbenes kultūras centrā pasākuma dienā pulksten 16.30 sāksies viesu reģistrācija, bet nedaudz vēlāk jubilejas pasākuma svinīgo daļu ievadīs koncertuzvedums „Aizejam, lai satiktos”. Pirms koncertuzveduma būs arī skolas absolventu ierakstīti videosveicieni, kā arī citi pārsteigumi. Ikviens varēs klusībā kavēties atmiņās.

Absolventu un pedagogu satikšanās turpināsies arī Gulbenes vidusskolā, kur visi varēs atkal uzkavēties klasēs, tāpēc ir lūgums līdzi ņemt „groziņu”. Skolas zālē būs balle, kurā skanēs gan dzīvā mūzika, gan diskomūzika. „ Kulminācijas brīdis sāksies pusnaktī, kad pie skolas arī paši absolventi varēs veidot gaismas objektus. Salūts šauts netiks. Pēc tam kopīgi baudīsim jubilejas torti,” stāsta I.Zvaigzne.


Šinīs dienās tiks pabeigts veidot skolas kalendāru. Tas nebūs parasts kalendārs, bet, izmantojot dažādas skolas dzīvi atklājošas fotogrāfijas, stāstīs par Gulbenes vidusskolas pēdējās desmitgades, kā arī vēl senākiem notikumiem, jo kalendāra tapšanā iesaistījās arī pensionētie skolotāji Mirdza un Kārlis Kušķi. Top arī filma „Skola cauri laiku laikiem”, kuru varēs noskatīties skolā.


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes