Aicina zīmēt akvareļus un piedalīties konkursā “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem – 100”

Atzīmējot mākslinieka Jāņa Brektes 100.jubileju, interesenti no 7 līdz 19 gadu vecumam ir aicināti piedalīties vizuālās mākslas konkursā “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem – 100”. Šāda informācija ir publicēta Lizuma pagasta mājaslapā.

Interesenti ir aicināti piedalīties vizuālās mākslas konkursā – iepazīt mākslinieka J.Brektes darbus, vērot, izjust dabas un cilvēka radītās pasaules mijiedarbību, tēlainību un pārmaiņas, pētīt dažādus akvareļglezniecības paņēmienus un apjaust akvareļa tehnikas burvību.
Mērķis ir rosināt konkursa dalībniekus gleznot tikpat veikli, atraisīti un virtuozi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks.


Konkursa tēmas:
1. “Pilsēta”;
2. “Lauku ainava”;
3. “Klusā daba”.

Konkursa rīkotāji: Gulbenes mākslas skolas Lizuma mākslas klase; Ilona un Patrīcija Brektes; biedrība “Art Studio Peahen”.


Konkursa uzdevumi
1. Iepazīt un izzināt gleznotāja, mākslinieka novadnieka J.Brektes devumu un nozīmi latviešu mākslas vēsturē.
2. Rosināt bērnus un jauniešus uz radošu pašizteikšanos akvareļglezniecības tehnikā, veicināt akvareļa tehnikas iespēju izpēti un dažādu izteiksmes līdzekļu apguvi.
3. Stimulēt sabiedrības izpratnes veidošanos par mākslas nozīmi radošas personības veidošanās procesos.
4. Radīt iespēju ideju, iespaidu un pieredzes apmaiņai konkursa dalībniekiem, pedagogiem un māksliniekiem.


Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi. Dalībnieki iesniedz divdimensiju darbus –
A3 formātā (30x42 cm) vai A2 formātā (42x60 cm).

Gulbenes mākslas skolas direktore Sandra Dikmane “Dzirksteli” informē, ka darbi konkursam tiks gaidīti līdz 30.oktobrim. Elektroniskie pieteikumi jānosūta uz e-pastu “gms@gulbene.lv”, darbi jāiesniedz Gulbenes mākslas skolā.


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes