Rankas pamatskolas skolēni piedalījās vērtīgās nodarbībās kopā ar haskijiem

Rankas pamatskolas 14 jaunieši iesaistījās projektā, kura mērķis, izmantojot kamanu suņu sporta elementus, bija mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
Kluba “Dodkepu.lv” vadītāja Ilze Kravcova “Dzirkstelei” stāsta, ka šo projektu īsteno kamanu suņu sporta klubs “Dodkepu.lv” sadarbībā ar projektu “Pumpurs”. “1.oktobrī Latvijas valsts mežos “Lācītēs” aizvadīta viena no pēdējām projekta nodarbībām, līdz ar to noslēgumam tuvojas veiksmīgi realizētais projekts,” saka I.Kravcova.
Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpusstundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus.
“Suņu riešana, bērnu čalas un priecīgas emocijas bija dzirdamas katrā no projekta nodarbībām, kur jaunieši kopā ar haskijiem izzināja apkārtējo vidi, paši sevi un, protams, kamanu suņu sportu. Projekta aktivitātes pēc savas būtības bija ārpus formālās izglītības, turklāt notika veselīgā vidē -  ārā, svaigā gaisā ar daudzām fiziskām aktivitātēm. Darbošanās projektā uzlaboja jauniešu fizisko sagatavotību un veselību. Kamanu suņu sporta elementi projekta laikā sniedza daudz prieka, darbojoties ar suņiem, jaunieši spēja sevī atrast spēku un izturību un drosmi dodoties garos pārgājienos, piemēram, 10 kilometru pārgājieni ar haskijiem jauniešiem šķita kā nieks, kaut bez suņiem, kā atzina jaunieši, pat 3 kilometru pārgājiens šķistu garš un nogurdinošs. Paši jaunieši atzina, ka nav zinājuši par savām spējām un iekšējām rezervēm paveikt tikt daudz. Mūsuprāt, tas ir liels ieguldījums jauniešu pārliecības veidošanā, ka ar visu var tikt galā un visas grūtības ir pārvaramas,” uzsver I.Kravcova.
Šis jaunatnes iniciatīvu projekts finansēts ar Eiropas sociālo fondu atbalstu.

Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes