Stāķu pamatskolas pieredze par attālināto mācību procesu 8

Gulbenes novads ir starp tiem novadiem, kuros mācības turpinās attālināti. Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa atzīst, ka Gulbenes novadā situācija nav no tām labākajām.

“Kumulatīvais rādītājs ir stipri lielāks, nekā valstī noteikts, kādam ir jābūt rādītājam, lai mācības varētu notikt klātienē. Līdz ar to Gulbenes novadā mācības klātienē vēl nevar atsākties un jāturpina visiem mācīties attālināti. Paredzēt laiku, kad varētu atgriezties klātienē, ir neiespējami, jo, sekojot pēdējās dienās līdzi kumulatīvajam rādītājam, diemžēl jāsecina, ka tam ir pieaugoša tendence, nevis tas samazinās,” saka E.Kanaviņa.

Bērnu attieksme – dažāda
Arī Stāķu pamatskolā mācības turpinās attālināti, un skolotāji atzīst, ka attālinātais mācību process nav no tiem vieglākajiem ne viņiem, ne skolēniem.
Stāķu pamatskolas matemātikas skolotāja Sarmīte Sukure saka, ka attālināto mācību procesā ir jāiegulda pamatīgs darbs, lai tas nestu darba augļus. “Trīskāršs darbs tiek darīts! Bet nav jau viss zemē metams, ir arī interesanti momenti un patīkamas sajūtas, kad pretī dabū vērtīgus rezultātus un pareizas atbildes.”
Arī Stāķu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Maruta Blumberga akcentē problēmas – bērnu attieksme pret mācību procesu ir dažāda. Ir bērni, kas vēlas kaut ko iemācīties un neatpalikt no līmeņa, kāds ir bijis klātienē, un ir bērni, kuriem ir virspusēja attieksme pret darbu un pietrūkst atbildības sajūtas. “Klātienē vari pieiet katram bērnam individuāli klāt un kaut ko parādīt, pateikt, bet, strādājot attālināti, viņš ir it kā pieslēdzies stundai, taču, vai viņš seko stundas darbam līdzi, to jau mēs nezinām. Tikai pēc tam pārbaudes darbā var redzēt, vai kaut ko ir iemācījies vai nav.”


Iemācījās strādāt ar tehnoloģijām
Stāķu pamatskolas direktore Diāna Šķēla uzskata, ka pēc šīs pandēmijas pilnībā mainīsies izglītības sistēma, jo tehnoloģiju revolūcija pierāda, ka noteiktā vecumā bērns var patstāvīgi apgūt daudzas lietas. Protams, tas ir izaicinājums arī skolotājiem. D.Šķēla uzsver, ka jau septembrī skolotājiem ir bijis augsts lēciens profesionālajā izaugsmē digitālo rīku pielietošanā. “Ja iesākumā mācījāmies daudz paši, kā arī jaunieši palīdzēja, tad nu jau otrajā reizē, kad izsludināja ārkārtējo situāciju, visi skolotāji brīvi pārvalda rīkus, kas ir nepieciešami, lai varētu strādāt tiešsaistē un lai varētu pielāgoties tai situācijai, kāda ir ģimenēs.”
Arī Stāķu pamatskolas sporta skolotāja Aina Rubene saka: “Esmu tik daudz iemācījusies ar tehnoloģijām strādāt! Esmu spējīga pati pieslēgties “Zoom” platformai, spēju bērniem attālināti dot to informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesā. Šis laiks ir dots, lai mēs attaptos, ka mums ir māja, mums ir ģimene. Skumji, kas līdz šim to nebija sapratuši.”
Stāķu pamatskolas direktore min, ka skola iespēju robežās ir atbalstījusi bērnus ar portatīvajiem datoriem un planšetdatoriem. Izglītības un zinātnes ministrija arī ir nodrošinājusi ar planšetdatoriem, mobilajiem telefoniem un rūteriem. Vecāki ir bijuši atsaucīgi, lai parūpētos un bērniem nodrošinātu nepieciešamo tehnoloģisko atbalstu.  
Lai bērniem nebūtu tik daudz laika jāpavada pie datora, ir izveidoti vairāki koplietošanas dokumenti, kuros skolotāji redz tēmas, lai varētu veidot starpdisciplināros projektus, kas atvieglo bērnam mācību procesu. “Tas nozīmē, ka bērns veic vienu darbu, bet saņem vērtējumu vairākos priekšmetos. Piemēram, bērni, ejot pastaigā, kas ir prasība sportā, ierakstīja soļu skaņas un veidoja skaņu simfoniju mūzikas mācību priekšmetā. Tāpat arī stundu saraksts ir veidots blokstundās, kad divas stundas pēc kārtas ir viens un tas pats priekšmets. Vienu stundu ir patstāvīgais darbs, bet otru stundu darbs tiek analizēts kopīgi. Attālinātajās mācību stundu pauzēs tiek organizētas arī dinamiskās pauzes, lai veiktu dažādus kāju, roku, pirkstu vingrinājumus, kas dod mazu atslodzi skolēnam no mācībām un atpūtina prātu,” skaidro Stāķu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Elēna Obrumāne.


Organizē individuālās konsultācijas
Kopš 8.februāra, kad valdība pieņēma lēmumu, ka var notikt individuālās konsultācijas, Stāķu pamatskolā klātienē individuālās konsultācijas sniedz skolotāji, divi logopēdi, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs un pieci pedagoga palīgi. Stāķu pamatskolas direktore uzskata, ka, organizējot individuālās konsultācijas, ir iespēja labāk saprast, kāda palīdzība ir nepieciešama katram bērnam individuāli – emocionālais atbalsts vai konsultācija ar kādu no pedagogiem. Ja mācības atsāksies klātienē, tad Stāķu pamatskolas viena no priekšrocībām ir mazais skolēnu skaits, kad bērniem ir iespēja nodrošināt obligātās epidemioloģiskās prasības.
“Skolai ir vairākas ieejas. Kad rudenī mācības vēl bija klātienē, tad katrai klasei bija noteikta teritorija, kas bija vismaz divas telpas, kurās bērni varēja mācīties un atpūsties, lai starpbrīžos nebūtu klašu pārklāšanās, ” saka Stāķu pamatskolas direktore.
E.Kanaviņa min, ka katra izglītības iestāde ir izstrādājusi savu kārtību, kā tiks ievēroti visi drošības noteikumi, kas arī šobrīd tiek prasīti, ja mācības atsāktos klātienē. Tas ietver gan distancēšanos, gan dezinficēšanu, gan ventilāciju.
D.Šķēla cer, ka vēl šajā mācību gadā skolēni varēs atsākt mācības klātienē. “Ticam, ka līdz ar vakcinēšanos situācija uzlabosies un varēsim pavisam drīz šajā mācību gadā satikties un realizēt savas cerības, kā arī novērtēt to, ka satikšanās klātienē, skolotājs, klasesbiedrs blakus un gājiens uz skolu ir ļoti liela vērtība.”

Pievieno komentāru

Komentāri 8

INTERESĒ

Vai logopēdi, speciālie pedagogi un pedagogu palīgi arī reāli strādā Zoomā ar skolēniem vai tikai atraksta papīros, ka strādā.

pirms mēneša, 2021.03.03 16:50

.....

Neviens Zooms tur lāga nenotiek cik ir dzirdēts...

pirms 29 dienām, 2021.03.17 08:27

To INTERESĒ

Tiešām strādā gan zoom, gan individuālajās nodarbībās klātienē.

pirms mēneša, 2021.03.03 18:44

Interesē

Tāpēc jautāju, jo manējais lolojums ir sailgojies pēc logopēda.

pirms mēneša, 2021.03.03 22:28

!!!

Bezmaksas reklāma iestādei, kurai sen bija jābūt slēgtai!
Cenšamies iestāstīt, ka tas brūnais zem galda ir konča. :)

pirms mēneša, 2021.03.04 12:56

.....

Vai tiešām notiek mācības!!!
Smieklīgi salīdzinot ar viduskolu tur nekas nenotiek.....
sen bija laiks slēgt šo skolu....

pirms 29 dienām, 2021.03.17 08:26

vxcvzdvfdjyguk

Neko pārbaudes darbi neparāda, jo tie visi ir norakstīti vai citu cilvēku izpildīti. Atzīmes ir neīstas. Un tas ir " traki". Īstumu parādīs mācības klātienē. Tā, lūk!

pirms 23 dienām, 2021.03.23 21:31

Skolēnu, jauniešu aktivitātes