2016.gada Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Sekmēt strītbola attīstību un popularitāti Gulbenes pilsētā un novadā;

Popularizēt strītbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus.


2. SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule.

Galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

29.maijs Gulbenes sporta centrs. Reģistrēšanās 10.00, sacensību sākums 10.30

11.jūnijs Gulbenes sporta centrs. Reģistrēšanās 10.00, sacensību sākums 10.30

18.jūnijs Gulbenes sporta centrs. Reģistrēšanās 10.00, sacensību sākums 10.30

29.jūlijs Gulbenes sporta centrs. Reģistrēšanās 18.30, sacensību sākums 19.00


4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Spēlētāju sadalījums pa vecuma grupām tiek noteikts pēc dzimšanas gada un dzimuma.

Vīrieši – 2001. gadā dzimušie un vecāki spēlētāji

Jaunieši - 2002. gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji

Sievietes – 1999. gadā dzimušās un vecākas sievietes

Sacensībās atļauts piedalīties komandām, kuras līdz sacensību kārtas sākumam galvenajam tiesnesim ir iesniegušas vārdiskos pieteikumus (pielikumā pieteikuma paraugs).

Vienā sacensību kārtā piedalīties atļauts 4 spēlētājiem, kuri ir pieteikti sacensībām un parakstījušies, ka par savu veselības stāvokli spēļu laikā atbild personīgi.

Komanda spēlē vienādās sporta formās.

Komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 6 dalībnieki.

Pieteiktie komandu dalībnieki visu 4 (četru) posmu laikā nedrīkst mainīt komandas.


5. PIETEIKUMI

Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 26.maijam. T. 26330649 e-pasts sporta.centrs@gulbene.lv Vārdiskais pieteikums jāiesniedz turnīra galvenajam tiesnesim attiecīgajā kārtā, kurā startē, līdz plkst. 10.30

Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jābūt

spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.

Dalībnieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties tikai ar vecāku parakstītu atļauju. (pielikumā)


6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

Sacensības notiks pēc pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem. Sacensības notiks vīriešiem, jauniešiem un sievietēm atsevišķi. Izspēles sistēma ir atkarīga no pieteikto komandu skaita.

Komandas dalības maksa -5,00 € (pieci euro), (mediķim, apskaņošanai, starpposmu konkursu uzvarētājiem).

Komandas spēlē līdz 11 punktu uzvarai.

Par izcīnītu uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1.punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus.

Kausa izcīņa norisināsies piecās kārtās, tiek vērtētas četras labākās. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai, kura izcīnījusi augstāku vietu pēdējā sacensību kārtā.

Sacensību laikā tiks rīkoti konkursi ar balvām.


7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs.


8. TIESNEŠI

Uz sacensībām tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis.

9. APBALVOŠANA

Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un spēlētāji ar medaļām.

Pēc turnīra tiek apbalvoti arī konkursu labākie spēlētāji ar pārsteiguma balvām.

Sīkāka informācija: Dainis Mikolajs t. 26682145, vai Larisa Cīrule t. 26330649

2016.gada Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā
VĀRDISKAIS PIETEIKUMS


__________________________________________________________


Nr.

p/k
   
Vārds
   
Uzvārds
   

Dzimšanas dati
   
Spēlētāja nr.
   

Paraksts par veselības stāvokli


Komandas pārstāvis: __________________

Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2016.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās kausa izcīņas sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)

Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2016.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās kausa izcīņas sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)

Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2016.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās kausa izcīņas sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)

Pievieno komentāru

Sports