2016. gada Gulbenes pilsētas pavasara atklātā - individuālā zolītes čempionāta NOLIKUMS

2016. gada Gulbenes pilsētas pavasara atklātais - individuālais zolītes čempionāts

NOLIKUMS


MĒRĶIS UN UZDEVUMI

    * Popularizēt zolītes spēli Latvijā un Gulbenē.

    * Noskaidrot labākos individuālos spēlētājus.

    * Noteikt tālāko šīs spēles attīstību pilsētā un novadā.


SACENSĪBU VADĪBA

    * Sacensības organizē un vada biedrība GFA sadarbībā ar Gulbenes pilsētas pārvaldi un Gulbenes sporta centru.

    * Sacensību galvenais tiesnesis – Arnis Martusevičs tālr. 29715606


VIETA UN LAIKS

    * Čempionāts notiek 8.maijā Gulbenes Sporta centrā, Skolas ielā 12a.

    * Ierašanās līdz 9.45. Sacensību sākums 10.00.


FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI

    * Visus ar piedalīšanos saistītos izdevumus sedz paši dalībnieki.

    * Garantijas maksa čempionātā €uro 15 ( piecpadsmit ) no cilvēka, likme € 1.00.

    * No garantijas maksas 20% tiek izmantoti jaunu kāršu komplektu iegādei, galvenā tiesneša un sekretāra dienas naudas apmaksai, kancelejas izdevumiem, datorspeciālistam, telpu īrei, transportam un citiem ar organizēšanu saistītiem izdevumiem.

    * Garantijas maksas 80% apmērā proporcionāli sadala 1. – 6. vietas ieguvēji. Šo prēmiju apjomu dalībnieki uzzina pirms otrās kārtas.


VISPĀRĒJIE ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI

   * Čempionāts notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem ētikas nosacījumiem.

   * Turnīrā paredzētas 8 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min.

   * Pie galdiņa tiesnesis ir protokola rakstītājs.

   * Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem tikai galvenais tiesnesis.

   * Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus, trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.

   * Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju, bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.

  * Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā, komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ), tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.

  *  Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli”(ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.

   * Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.

   * Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.

  *  Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – vainīgo brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

  *  Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.

  *  Kopvērtējumā Gulbenes pilsētas pārvalde apbalvos godalgoto vietu ieguvējus. 1. – 3. vietas saņems medaļas, diplomus un piemiņas kausus,

  *  4.-6.vietas piemiņas kausus un diplomus.

  * Sacensību rīkotāji un organizatori ir tiesīgi apbalvot arī citās nominācijās un pasniegt pārsteiguma balvas.

Pievieno komentāru

Sports