2017.gada Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā NOLIKUMS 1

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Sekmēt strītbola attīstību un popularitāti Gulbenes pilsētā un novadā;

Popularizēt strītbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus.


2. SACENSĪBU VADĪBA


Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Sacensību galvenais tiesnesis Dainis Mikolajs.


Galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS


22.jūnijs Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12A. Reģistrēšanās 16.30,sacensību sākums 17.00


4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI


Spēlētāju sadalījums pa vecuma grupām tiek noteikts pēc dzimšanas gada un dzimuma.


Vīrieši – 2002. gadā dzimušie un vecāki spēlētāji


Jaunieši - 2003. gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji


Sievietes – bez vecuma ierobežojuma.


Sacensībās atļauts piedalīties komandām, kuras līdz sacensību sākumam galvenajam tiesnesim ir iesniegušas vārdiskos pieteikumus (pielikumā pieteikuma paraugs).


Komandā atļauts piedalīties 4 spēlētājiem, kuri ir pieteikti sacensībām un parakstījušies, ka par savu veselības stāvokli spēļu laikā atbild personīgi.


Komanda spēlē vienādās sporta formās.


Komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 4 dalībnieki.


5. PIETEIKUMI


Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 20.jūnijam. T. 26330649 e-pasts sporta.centrs@gulbene.lv Vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim sacensību dienā, līdz plkst. 17.00


Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.


Dalībnieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties tikai ar vecāku parakstītu atļauju. (pielikumā)


6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI


Sacensības notiks pēc pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem. Sacensības notiks vīriešiem, jauniešiem un sievietēm atsevišķi. Izspēles sistēma ir atkarīga no pieteikto komandu skaita.


Komandas dalības maksa -5,00 € (pieci euro), (mediķim, apskaņošanai, konkursu uzvarētājiem).


Komandas spēlē līdz 11 punktu uzvarai.


Par izcīnītu uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1.punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus.


Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Sacensību laikā tiks rīkoti konkursi ar balvām.


7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS


Sacensību organizatori nodrošina spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs.


8. TIESNEŠI


Uz sacensībām tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis.


9. APBALVOŠANA


Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un spēlētāji ar medaļām.


Pēc turnīra tiek apbalvoti arī konkursu labākie spēlētāji ar pārsteiguma balvām.


Sīkāka informācija: Dainis Mikolajs t. 26682145, vai Larisa Cīrule t. 263306492017.gada Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības strītbolā VĀRDISKAIS PIETEIKUMS

__________________________________________________________

Nr.

p/k

Vārds Uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts par veselības stāvokli

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Komandas pārstāvis: __________________

Pievieno komentāru

Komentāri 1

...

2002.g. dzimuši - vīrieši??? (15 gadi!!!). Un jaunieši skaitās tikai līdz 14 gadiem? Tai pašā laikā uzrakstīts, ka līdz 18 g. (vīrieši!) tikai ar mammas vai tēta atļauju. Kautkā smieklīgi sanācis ar to nolikumu

pirms 4 gadiem, 2017.06.12 17:11

Sports