9.novembrī notiks Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles (NOLIKUMS)

Gulbenes sporta centrā 9.novembrī norisināsies tradicionālās Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles, kuras organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru un biedrību “Gulbenes Moto”, informē Gulbenes novada pašvaldības mājaslapa.

Komandā varēs startēt attiecīgajā iestādē vai uzņēmumā strādājoši algoti štata darbinieki un sieva vai vīrs. Skolēni sacensībās startēt nedrīkstēs. Minimālais cilvēku skaits – 7, bet kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots.

Komandas jāpiesaka līdz 5.novembra pulksten 15:00 Gulbenes sporta centrā Jānim Stībelim, vai zvanot 26528863, vai e-pastā: janis.stibelis@gulbene.lv.


Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēļu 2019

NOLIKUMSPasākuma mērķis un uzdevumi:

  1. Noskaidrot sportiskāko, daudzpusīgāko un saliedētāko iestāžu un uzņēmumu komandu.

  2. Popularizēt aktīvu dzīvesveidu.

Pasākuma organizācija un vadība: Sporta spēles organizē - Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru un Biedrību “ Gulbenes Moto”;

Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Stībelis (tālr.26528863; e-pasts: janis.stibelis@gulbene.lv);

Sacensību galvenais sekretārs Dace Anča (tālr.29295359; e-pasts: dace.anca@gulbene.lv);

Pasākuma vieta un laiks:

  1. Sporta spēles notiks 2019.gada 9.novembrī plkst.12:00 Gulbenes sporta centrā (Skolas ielā 12A, Gulbenē).

  2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 11:00-11:45

  3. Pie reģistrācijas tiek izlozēts komandu sadalījums apakšgrupās un starta numurs komandu stafetei;

  4. Sacensību sākums plkst.12:00

Sacensību programma:

11:00 – 11:45 Dalībnieku reģistrācija, izloze

11:50Pārstāvju sanāksme

11:55 Sporta spēļu atklāšana

12:00- 15:00 “Aladins ar bumbu” (komandā 2 kungi un 2 dāma)

12:00- 15:00 „Veiklā bumbiņa” (komandā 3 kungi un 1 dāma)

12:00- 15:00 “Jenga” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

12:00- 15:00 „ Aiznes Gjensidige” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

12:00- 15:00 „ Kameras stiepšana” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

12:00- 15:00 „Gulbenes Moto kausa izcīņa”(komandā 2 kungi un 1 dāma)

12:00- 15:00 „ Smagie pleci” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1 labāko rezultātu summu.)

12:00- 15:00 „Mīnas zem kājām” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

15:00- 15:30 Komandu vadītāju sacensības „Zvaigznes acīs”. Sacensībās piedalās komandu vadītājs. Vadītājus vīriešus un sievietes vērtēs atsevišķi.

15:30- 16:30 Komandu stafete (komandā 4 kungi un 3 dāmas)

13:00- 14:30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

19:00–02:00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā.

Pasākuma dalībnieki: Komandā var startēt attiecīgajā iestādē vai uzņēmumā strādājoši algoti štata darbinieki un „otrā puse” (sieva vai vīrs). Skolnieki sacensībās startēt nedrīkst.

Kolektīvi, kuros strādājošo ir mazāk nekā nepieciešams komandas izveidošanai, var veidot apvienotās komandas, saskaņojot ar sacensību organizatoriem.

Komandā minimālais cilvēku skaits – 7.

Kolektīvi, kuros ir daudz strādājošo, var pieteikt sacensībām divas un vairāk komandas.

Tās komandas, kuras neievēro iepriekš minēto, tiks vērtētas ārpus kopvērtējuma. Kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots.

Viens dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos, ja tas netraucē sacensību norisi.

Kopvērtējuma uzvarētāju komanda, piedalās nākošā gada pasākuma organizēšanā.

Pieteikšanās:

  1. Komandu pieteikumi (pielikums Nr.1), (dalībnieku saraksts, dalības maksas pārskaitījuma kopija ir OBLIGĀTA!) sporta spēlēm jāiesniedz līdz š.g. 5.novembrim plkst.15:00 Gulbenes sporta centrā Jānim Stībelim (t.26528863); vai e-pastā: janis.stibelis@gulbene.lv;

  2. Komandām sacensību dienā reģistrēties pie sekretāres līdz plkst.11:45.

Vērtēšana: Komandu ieskaitē vērtē visus sporta veidus. Vietu kopvērtējumā nosaka summējot komandas izcīnītās vietas (punktus) katrā sporta veidā;

Katrā sacensību veidā komanda saņem par 1.vietu – 1 punktu, 2.vietu - 2 punktus, 3. vietu - 3 punktus utt.

Kopvērtējumā, summējot sacensībās iegūtos punktus, uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu;

Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar komanda ar iegūto augstāko vietu komandu stafetē;

Komandas, kuras nav startējušas kādā sporta veidā, tiek vērtētas aiz komandām, kurām ir visas ieskaites;

Sacensības bērniem kopvērtējumā netiek vērtētas.

Apbalvošana: Apbalvošana un atpūtas vakara pasākums plkst. 19:00 Gulbenes kultūras centrā līdz 02:00;

1.- 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar medaļām katrā sporta veidā, kopvērtējumā 1. - 6.vietu ieguvējas ar piemiņas balvām;

Bērnus apbalvo ar pārsteiguma balvām pēc sacensībām ~ plkst.14:30.

Vakara pasākumā būs iespējams izspēlēt balvas no Gjensidige.


Finansiālie nosacījumi:

Dalības maksa par katru dalībnieku €ur 9.00 (deviņi) jāpārskaita:

Biedrība „1st Place”

Reģ. Nr. 50008266911

Brīvības iela 22-2, Gulbene,

Gulbenes novads LV-4401

Swedbank banka,

Konts- LV50HABA0551043933133;

ar norādi (maksājuma mērķis): Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles un komandas nosaukums.

Dalības maksas pārskaitījuma kopija ir jānosūta uz e-pastu: janis.stibelis@gulbene.lv

Ja komandai ir nepieciešams rēķins par to jāinformē sacensību galvenais tiesnesis!!!Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēļu 2019 programma

11:00-11:45 Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās

(Gulbenes sporta centra vestibils)

11:50 Pārstāvju sanāksme (Gulbenes sporta centrā vestibilā)

11:55 Sporta spēļu atklāšana (Gulbenes sporta centrā I zālē)

12:00-14:30 „Kameras stiepšana” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

(Sacensības notiek izlozes kārtībā, notiek cīņa par vietām)

12:00-14:30 „Gulbenes Moto kausa izcīņa” (komandā 2 kungi un 1 dāma)

12:00-14:30 „Aladins ar bumbu” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

12:00-14:30 „Aiznes Gjensidige” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

12:00-14:30 „Veiklā bumbiņa” (komandā 3 kungi un 1 dāma)

12:00-14:30 „Jenga” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

12:00-14:30 „Smagie pleci” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1 labāko rezultātu summu.)

12:00-14:30 „Mīnas zem kājām” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

15:00-15:30 Komandu vadītāju sacensības „Zvaigznītes acīs”

Vadītājus - vīriešus un sievietes- vērtēs atsevišķi.

15:40-16:40 Komandu stafete (komandā 4 kungi un 4 dāmas)

(Izlozes secībā)

13:00-14:30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

19:00-02:00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā

Pievieno komentāru

Sports