Aicina pieteikties "Saulgriežu turnīram smilšu volejbolā sievietēm un vīriešiem" (nolikums)

22.jūnijā pie Gulbenes sporta centra notiks "Saulgriežu turnīrs smilšu volejbolā sievietēm un vīriešiem". Sacensību sākums sievietēm pl.12.00, vīriešiem pl.16.00. Reģistrēšanās - līdz 19.jūnijam!

NOLIKUMS                                                       

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Sekmēt smilšu volejbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.

1.2. Veicināt spēlētāju meistarību un tehnisko sagatavotību.

1.3. Noskaidrot labākās komandas smilšu volejbolā sieviešu un vīriešu grupās.

2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Saulgriežu turnīru smilšu volejbolā (turpmāk Turnīrs) sievietēm un vīriešiem organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Stībelis.

2.2. Galvenais tiesnesis ir atbildīgs par spēļu sekmīgu norisi un tiesnešu nozīmēšanu uz spēlēm, kā arī par sacensību norisi saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

3.1. Turnīrs notiek 2020.gada 22.jūnijā.

3.2. Turnīra sākums sievietēm plkst. 12.00 (komandu reģistrēšanās uz vietas līdz plkst. 11:40)

3.3. Turnīra sākums vīriešiem plkst. 16.00 (komandu reģistrēšanās uz vietas līdz plkst. 15:40)

3.4. Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

3.5. Spēles notiek Gulbenes sporta centra smilšu volejbola laukumos – Gulbenē, Skolas ielā 12A.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji (pieteikt drīkst 2 spēlētājus).

4.2. Katrai komandai jānodrošina spēles tiesnesis, kuram jātiesā spēles pēc sacensību galvenā tiesneša norādījuma. Ja komanda nenodrošina spēļu tiesnesi, tad šai komandai iepriekšējā uzvarētajā spēlē tiek ieskaitīts zaudējums kā par neierašanos uz spēli (0:W).

4.3. Turnīrs notiek divās grupās: vīriešu un sieviešu.

4.4. Komandu pieteikšanās notiek līdz 19. jūnijam, reģistrējoties šeit

4.5. Komandu skaits ir ierobežots.

4.6. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

5. PIETEIKUMI

5.1. Komandu reģistrācija sievietēm no plkst.11.10 – 11.40.

5.2. Komandu reģistrācija vīriešiem no plkst.15.10 – 15.40.

5.3. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz turnīra galvenajam sekretāram līdz plkst. 11.40 (sievietēm) un 15.40 (vīriešiem).

5.4. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – komandas nosaukums, katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.

5.4. Dalībnieks pieteikuma anketā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos, kā arī, ka ievēros Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības.

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

6.1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem. Ar izrakstu no starptautiskajiem noteikumiem var iepazīties internetā – www.beach.lv/  Spēles ilgums un izspēles turnīra laikā tiek noteikta atsevišķi, atkarībā no pieteikto komandu skaita.

6.2. Par izcīnītu uzvaru komandai tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos uz spēli – 0 punkti.

6.3. Augstāku vietu apakšgrupā izcīna komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai:

  • labāka visu spēļu setu attiecība,
  • labāka visu spēļu “mazo punktu” attiecība (uzvarēto punktu summu dala ar zaudēto puntku summu),
  • savstarpējās spēles rezultāts.

6.4. Katrai komandai ir jāizspēlē visas spēles.

7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

7.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

7.2. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība.

8. APBALVOŠANA

8.1. 1.-3. vietu ieguvējas komandas katrā grupā tiek apbalvotas ar medaļām un piemiņas balvām.

9. INFORMĀCIJA

Sīkāka informācija Jānis Stībelis 26528863, janis.stibelis@gulbene.lv, rezultāti un informācija www.gulbene.lv.

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par Covid-19, (ar 10.jūniju tiek atcelta ārkārtas situācija Latvijas Republikā) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija. noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” dalībnieki tiek aicināti:

- bez liekas vajadzības nepulcēties lielos ‘bariņos’ turnīra norises vietā,

- mazgāt rokas pēc iespējas biežāk,

- izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem!
Kontaktinformācija - Jānis Stībelis 26528863

Pievieno komentāru

Sports