Gulbenes novada atklātā kausa izcīņa smilšu volejbolā sievietēm un vīriešiem (nolikums)

27.jūnijā Gulbenes (sievietēm) un Litenes (vīriešiem) stadionos norisināsies Gulbenes novada atklātā kausa izcīņas smilšu volejbolā I kārta.

Gulbenes novada atklātā kausa izcīņa smilšu volejbolā sievietēm un vīriešiem

NOLIKUMS


1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt smilšu volejbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
1.2. Veicināt spēlētāju meistarību un tehnisko sagatavotību.
1.3. Noskaidrot Gulbenes novada labākās komandas smilšu volejbolā.

2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Gulbenes novada atklāto kausa izcīņu smilšu volejbolā organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde. Sacensību galvenie tiesneši Dace Anča (sievietēm), Vitālijs Platais (vīriešiem).
2.2. Galvenie tiesneši ir atbildīgi par spēļu sekmīgu norisi un tiesnešu nozīmēšanu uz spēlēm, kā arī par sacensību norisi saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensību sākums plkst.10.00.
3.2. Sacensības norisinās trīs posmos.

1.posms 27. jūnijs Litenes stadions - vīrieši, Gulbenes stadions - sievietes;
2.posms 18. jūlijs Litenes stadions - vīrieši, 18. jūlijs Gulbenes stadions - sievietes;
3.posms 8. augusts Gulbenes stadions - vīrieši, sievietes.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji (pieteikt drīkst 3 spēlētājus).
4.2. Katrai komandai jānodrošina spēles tiesnesis, kuram jātiesā spēles pēc sacensību galvenā tiesneša norādījuma. Ja komanda nenodrošina spēļu tiesnesi, tad šai komandai iepriekšējā uzvarētajā spēlē tiek ieskaitīts zaudējums kā par neierašanos uz spēli (0:W).
4.3. Kausa izcīņas sacensības smilšu volejbolā notiek divās vecuma grupās vīriešiem un trīs-sievietēm:
• Vīrieši V (1981.gadā dzimuši un jaunāki);
• Vīrieši/seniori V 40 + (1980.g.dz.un vecāki), V50+ (1970.g.dz.un vecāki) laukumā spēlē trijatā;
• Sievietes S (2001. - 1986.g.dz.);
• Jaunietes SJ 18 (2002.g.dz.un jaunākas);
• Sievietes/seniores S 35 + (1985.g.dz.un vec.), S 45 + (1975.g.dz.un vec.) laukumā spēlē trijatā;
4.4. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, posmos var tikt apvienotas vecuma grupas gan dāmām, gan kungiem.
4.5. Ja komandas posmu vērtējumā sacenšas kopējā konkurencē, kopvērtējumā tiek apbalvotas atsevišķi.
4.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un rezultātu ar vārdu un uzvārdu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

5. PIETEIKUMI
5.1. Katra posma sākums pl.10.00, komandu reģistrācija no pl.9.15 – 9.45.
5.2. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz turnīra galvenajam sekretāram attiecīgajā posmā, kurā startē, līdz plkst. 9.45.
5.3. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – komandas nosaukums, katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli,
5.4. Dalībnieks pieteikuma anketā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos.
5.5. Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka ievēros Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības.

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
6.1. Spēles notiek pēc FIVB smilšu volejbola noteikumiem. Ar starptautiskajiem noteikumiem var iepazīties šeit
6.2. Spēles ilgums un izspēles kārtība katrā posmā tiek noteikta atsevišķi, atkarībā no pieteikto komandu skaita.
6.3. Par izcīnītu uzvaru komandai tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos uz spēli – 0 punkti.
6.4. Augstāku vietu apakšgrupā izcīna komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai:
6.4.1. labāka visu spēļu setu attiecība,
6.4.2. labāka visu spēļu “mazo punktu” attiecība (uzvarēto punktu summu dala ar zaudēto puntku summu),
6.4.3. savstarpējās spēles rezultāts,
6.4.4. priekšrocības uzskaitītajā secībā.
6.5. Katrai komandai posmā ir jāizspēlē visas spēles.
6.6. Sākot ar 2.posmu, labākās komandas (4, 6 vai 8, atkarībā no komandu skaita posmā), vadoties no iepriekšējos posmos iegūtās punktu summas, tiek izliktas pa apakšgrupām sekojoši: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
6.7. Kausa izcīņas posmos ir sekojošs vērtējums:
6.7.1. 1.vieta – 20 punkti; 2.v. – 18 p.; 3.v. – 17 p.; 4.v. – 16 p. u.t.t.,
6.7.2. kausa izcīņas kopvērtējumā summē visos trīs posmos izcīnītos punktus,
6.7.3. ja kādā posmā komanda nav piedalījusies, tad attiecīgajā posmā komandai piešķir punktus aiz pēdējās vietas,
6.7.4. kausa izcīņā uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai, kura izcīna augstāku vietu pēdējā posmā.

7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
7.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
7.2. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība.

8. APBALVOŠANA
8.1. Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar medaļām un piemiņas balvām.
8.2. Katrā posmā 1.-3.vietas ieguvējas komandas vīriešu un sieviešu konkurencē tiek apbalvotas ar balvām.

9. INFORMĀCIJA
Sīkāka informācija Dace Anča 29295359, dace.anca@gulbene.lv, rezultāti un informācija www.gulbene.lv.

Pievieno komentāru

Sports