Gulbenes novada čempionāta golfā NOLIKUMS

GULBENES NOVADA ČEMPIONĀTS GOLFĀ- 2014 NOLIKUMS

Sacensību mērķis:

 1. Paplašināt Gulbenes novada golfa spēlētāju aktivitātes.

 2. Piesaistīt jaunus golfa spēlētājus no visa Gulbenes novada.

 3. Noskaidrot Gulbenes novada čempionus golfā sievietēm un vīriešiem.


Sacensību vieta un laiks:

 1. Sacensības notiek Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta „RIEKSTIŅI” golfa laukumā un Lizuma pagasta „SILTIE” golfa laukumā.

 2. Sacensību diena- 2014.gada 6.septembris (sestdiena).

 3. Sacensību laiks:

 • 1. posms visiem spēlētājiem starts plkst. 10.00 Jaungulbenes pagasta golfa laukumā „RIEKSTIŅI”;

 • 2. posms visiem spēlētājiem starts plkst. 14.00 Lizuma pagasta golfa laukumā

SILTIE”;

 • reģistrēšanās un sacensību izloze ne vēlāk kā 10 minūtes pirms starta laika.


Sacensību vadība:

 1. Gulbenes novada čempionātu organizē Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Lizuma pagasta „SILTIE” golfa laukuma saimnieku Andri Apinīti un Jaungulbenes pagasta „RIEKSTIŅI” golfa laukuma saimnieku Māri Danieku.

 2. Čempionāta galvenais tiesnesis Ziedonis Lazdiņš.

 3. Čempionāta galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu.


Sacensību formāts un noteikumi:

 1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendjūsas Golfa kluba apstiprinātiem noteikumiem un „SILTIE” , „RIEKSTIŅI” golfa laukumu vietējiem noteikumiem.

 2. Sacensībās katrā laukumā tiek izspēlētas 12 bedrītes.

 3. Pēc spēles beigām, nododot rezultātu kartes, katram dalībniekam jāparakstās kartiņā.


Vērtēšana:

 1. Kopvērtējumā tiks ņemti vērā abu laukumu spēļu rezultāti ( punkti).

 2. Vienādu punktu gadījumā, notiks pārspēle uz 1. bedrītes „SILTIE” golfa laukumā.


Apbalvošana un citas nominācijas:

 1. 1.-6. vietu ieguvēji (vīrieši) tiek apbalvoti ar kausiem.

 2. 1.-3. vietu ieguvējas (sievietes) tiek apbalvotas ar kausiem.

 3. Citas nominācijas tiks apbalvotas golfa laukumā „SILTIE” ar piemiņas balvām:

 • Snaiperis”- tuvākais pirmais sitiens pie karodziņa (4. bedrīte)

 • Ripinātājs” – tālākais veiksmīgākais ripinājums uz grīna (1. bedrīte)


Dalībnieki:

Čempionātā piedalās golfa spēlētāji , kas dzīvo vai strādā Gulbenes novadā.

Pievieno komentāru

Sports