Gulbenes novadā notiks volejbola turnīrs "V.Reinsona piemiņas kauss 2020" (nolikums)

10.oktobrī Gulbenes novadā notiks volejbola turnīrs "V.Reinsona piemiņas kauss 2020".


NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt volejbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
1.2. Popularizēt volejbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus.
1.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Gulbenes novadā un Latvijā.

2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Sacensības organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde un nodrošina to norisi.
2.2. Sacensību galvenie tiesneši Dace Anča un Vitālijs Platais.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Turnīrs notiek 2020.gada 10.oktobrī.
3.2. Sacensību sākums pl. 10.00 Gulbenes sporta centrā, Bērzu sporta zālē, Stāķu psk sporta zālē un Tirzas psk sporta zālē.
3.3. Apbalvošanas pasākums pl.20.00 Gulbenes sporta centrā, Skolas ielā 12A, Gulbenē.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrs norisinās sieviešu un vīriešu komandām trīs vecuma grupās:
4.1.1 - I grupa - S/V (2002.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši);
4.1.2. - II grupa - S/V “40+” (1980.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši). Komandā atļauts spēlēt diviem jaunākiem dalībniekiem, bet ne jaunākiem par 35 gadiem;
4.1.3. - III grupa – S/V “50+” (1970.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši). Komandā atļauts spēlēt diviem jaunākiem dalībniekiem, bet ne jaunākiem par 45 gadiem.
4.1.4. Ja komandu skaits netiek nokomplektēts (grupā vismaz 4 komandas), tad organizatori patur tiesības apvienot divas vecuma grupas.
4.2. Komandas sastāvs līdz 8 dalībniekiem.

5. PIETEIKUMI
5.1. Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 5.oktobrim. T. +371 29265854 (Vitālijs) vai e-pastā dace.anca@gulbene.lv.
5.2. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz turnīra galvenajam tiesnesim 2020.gada 10.oktobrim līdz plkst. 9.45.
5.3. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda: spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un spēlētāja paraksts, kas apliecina, ka spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
5.4. Dalībnieks pieteikumā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
6.1. Turnīrā spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.
6.2. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti.
6.3. Sacensības notiek vīriešiem un sievietēm atsevišķi divās vecuma grupās.
6.4. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita.
6.5. Par uzvarētu spēli komanda saņem 3 punktus, par zaudējumu - 0 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu.
6.6. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka:
6.6.1. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
6.6.2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto “mazo” punktu attiecības;
6.6.3. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.

7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
7.1. Medicīnas darbinieku Gulbenes sporta centrā nodrošina galvenais tiesnesis.
7.2. Tirzas sporta zālē, Stāķu psk sporta zālē un Bērzu sporta zālē sacensību organizatori nodrošina medicīnas somu, tādejādi katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi.
7.3. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība.
7.4. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs.

8. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
8.1. Dalības maksa turnīrā ir 85.00 EUR.
8.2. Dalības maksa jāsamaksā līdz 10.oktobrim Gulbenes novada pašvaldības kontā (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401, NMR 90009116327, konta Nr. LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka).

9. TIESNEŠI
9.1. Sekretariātu nodrošina sacensību organizatori.
9.2. Spēļu tiesnešus var nozīmēt galvenais tiesnesis no komandām, kuras piedalās turnīrā.

10.APBALVOŠANA
1.vietas ieguvējas komandas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar kausiem un 1.-3. vietas ieguvēji individuālie spēlētāji - ar medaļām

Pievieno komentāru

Sports