Gulbenes novada sporta pārvaldes jaunie uzstādījumi raisa diskusiju 21

Kā vislabāk un vistaisnīgāk sadalīt sporta veicināšanai paredzēto finansējumu no Gulbenes novada pašvaldības nākamā gada budžeta? Protams, ja šis finansējums tiks piešķirts cerētajā apjomā (piemēram, 90 000 eiro gadā, kā bijis līdz šim) un ja vispār tiks paredzēts.

Jāņem vērā, ka COVID-19 sekas jūt ne tikai pašvaldība, bet visa valsts, un ir izskanējis, ka pašvaldību nākamā gada budžets var tikt pamatīgi apcirpts. Par pašvaldības budžetu nākamajam gadam balsos deputāti. Viņu ziņā būs arī lēmums, cik atvēlēt sporta nozarei. “Sports ir tāda “ekstrā” lieta. Tā nav pamatvajadzība,” lika saprast novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers.

Savukārt sporta veterāns, soļotājs Gunārs Rubenis pauda – jāizseko būtu arī, no cik avotiem finansējumu saņem sporta biedrība vai atsevišķi sportisti, lai ieviestu samērību. Piemēram, Lejasciemā, kā norādīja G.Rubenis, finansējums ieplūstot no četriem avotiem. Klātesošie to uztvēra kā humoru, tomēr apgalvojumu neviens necentās apstrīdēt.

Par visu to bija runa 9.septembrī, kad 14 interesenti Gulbenes novada pašvaldības telpās piedalījās Sporta pārvaldes organizētajā diskusijā. Uz to bija aicināti ar vietējo sporta biedrību pārstāvji un citi ar novada sporta dzīvi saistītie.

Atbalstīs arī talantus sporta skolā

L.Krēmers izdalīja klātesošajiem divu jaunu dokumentu izdrukas. Tie paredz ieviest jaunu kārtību novada sporta dzīves veicināšanā. Pagaidām šie dokumenti vēl ir tikai projektu stadijā, tos vēl caurskatīs deputāti. Arī sporta entuziasti tika aicināti izteikt savus priekšlikumus par divu saistošo noteikumu projektiem. Kad spēkā stāsies jaunie noteikumi, vecie (kas bija apstiprināti 2018.gadā) zaudēs spēku.

L.Krēmers pauda, ka šie vecie noteikumi “bija diezgan precīzi uzrakstīti”, bet tie neesot snieguši pietiekamu izpratni par atbalsta sistēmu. Par to liecinot fakts, ka notikusi vairākkārtēja pieņemto lēmumu pārskatīšana. Tagad šis skatījums uz sporta atbalstu esot kļuvis konkrētāks, izceļot bērnus un jauniešus, izvirzot viņus kā prioritāti. Tagad uz pašvaldības finansiālo atbalstu jaunajiem talantiem var pretendēt arī Gulbenes sporta skola, kas iepriekš nebija iespējams. Tāpat arī tie novada jaunie talanti, kuri mācas Murjāņu sporta skolā un ir Latvijas izlases dalībnieki. Tas saskan ar novada sporta attīstības plānu, kur arī bērni un jaunieši ir prioritāte, - pauda novada sporta komisijas vadītājs Aigars Cīrulis.

Savukārt “Gulbenes wrestling” treneris Atis Jencītis ar nožēlu konstatēja, ka jaunie noteikumi “talantu programmā” paredz atbalstu tikai sporta skolas audzēkņiem, bet ne interešu izglītības pārstāvjiem. L.Krēmers to sadzirdēja un pauda, ka ir iespēja pievienoties sporta skolai ar savu sporta veidu un audzēkņiem, taču tad ir jābūt licencētai izglītības programmai un sertificētiem treneriem. Viņš stāstīja, ka jauno talantu programmā runa ir par sportistiem, kuri ir Latvijas izlases dalībnieki, galvenokārt tie ir jaunieši no 14 gadu vecuma.

A.Jencītis iebilda, ka sporta skola jau tā tiek finansēta gan no valsts, gan no pašvaldības. Tai jau ir “garantēta nauda” - pauda A.Jencītis. Pēc viņa domām, noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai pašos pirmsākumos tika veidoti, lai atbalstītu sporta veidus, kuru nav sporta skolā. Gulbenē jaunie talanti ir “gan riteņbraukšanā, gan brīvajā cīņā”, bet viņus jaunie noteikumi noliek otrajā šķirā. Par to savas pārdomas pauda arī biedrības “VeloRīts Gulbene” pārstāve Aelita Kublačova. Viņa teica – ja no 400 dalībniekiem Latvijas čempionātā gulbenietis ir 30.vietā, tas ir labs un atzīstams rezultāts.

Kāpēc tieši “Buki” un “Sarma”?

Lejasciema sporta darba organizators Valērijs Gabdulļins vaicāja L.Krēmeram, kāpēc jaunie noteikumi īpašā statusā ieliek tieši basketbolu un “Bukus”, kā arī autoralliju un “Sarmu”. Sporta pārvaldes vadītājs pauda – šo izvēli nosaka “vēsturiskās tradīcijas”. Ja jebkura Latvijas malā kādam cilvēkam jautātu, ar ko ir slavena Gulbene, noteikti izskanētu “Buku” vārds, kā arī lielu popularitāti iemantojušais autorallijs “Sarma” un, protams, olimpietis Daumats Dreiškens. L.Krēmers teica, ka viņš nevēlas noniecināt nevienu sporta veidu, taču tīri objektīvi ir jāapzinās, kuri ir vietējā sporta zīmoli un Gulbenes novada atpazīstamības simboli. Vai šāda Sporta pārvaldes koncepcija tiks atbalstīta, tas būšot novada deputātu lēmums.

Arī īpašā statusā noliktajam basketbolam un autorallijam Gulbenes novadā tomēr vajadzētu ikgadēju vērtējumu – pauda Staru galda tenisa kluba dibinātājs Agris Koris. L.Krēmers atbildēja, ka “Gulbenes bukiem” un autoralliju “Sarma” un “Gulbis” organizatoram būs jāiesniedz atskaites Sporta pārvaldei. “Nekas jau nav akmenī iekalts,” teica L.Krēmers. A.Koris vaicāja – vai tas nozīmē, ka nākotnē arī volejbols varētu kļūt par vienu no prioritārajiem un īpaši atbalstāmajiem sporta veidiem novadā. L.Krēmers to nenoliedza. Viņš akcentēja jau agrāk pausto ideju, ka sporta attīstību var veicināt tikai tā saucamā “piramīdas sistēma” - vai tas būtu basketbols, futbols vai volejbols. Tas nozīmē Gulbenes sporta skolas ciešu sadarbību ar vietējām sporta biedrībām. Runājot par “Bukiem”, L.Krēmers akcentēja - “tas ir pašvaldības uzstādījums”. Minētajai komandai un sporta skolai ir jāstrādā kopā un mērķtiecīgi.

“Gulbene ir tautas sporta novads,” atgādināja un savu pārliecību pauda G.Rubenis. Savukārt L.Krēmers akcentēja vieglatlētikas nozīmi kā vispārējās fiziskās sagatavotības pamatu. Viņš arī bilda – ir runa par vieglatlētikas manēžas iespējamo celtniecību Gulbenē, taču tas neesot jautājums, kuru var atrisināt momentā. “Daudz kur ir iesaistīta politika,” teica L.Krēmers. Bet Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Arnis Šķēls teica, ka sporta skolā mācās un mācīsies ne tikai audzēkņi ar izciliem sasniegumiem sportā, bet arī tādi, kuri mīlestību uz sportu, uz aktīvu dzīvesveidu paņems līdzi dzīvē un būs godprātīgi Latvijas pilsoņi.

Uzziņai!

* Pagaidām vēl novada domē neapstiprinātie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” paredz - 60 procentus no sportam piešķirtās pašvaldības naudas atvēlēt bērnu un jauniešu sportam (tajā skaitā 70 līdz 80 procentus sporta skolas grupām, pārējo – interešu izglītībai), bet 40 procentus – augstu sasniegumu un tautas sportam:

1) sporta skolas talantīgo jauniešu programmas dalībniekiem paredzēts atbalsts – individuālajiem sportistiem vai atsevišķiem komandu spēļu sportistiem līdz 1500 eiro, bet sporta spēļu komandām – līdz 3000 eiro;

2) interešu izglītībā – individuālo sportistu dalības maksai Latvijas čempionātā, Latvijas kausa izcīņā - līdz 50 eiro, gatavošanās procesam – līdz 150 eiro, gatavošanās procesam Eiropas vai Pasaules čempionātā – līdz 300 eiro, bet sporta spēļu komandām dalībai Latvijas čempionātā, Latvijas kausa izcīņā – līdz 100 eiro, gatavošanās procesam – līdz 300 eiro.

- Paredzēts sniegt atbalstu augstu sasniegumu, kā arī tautas sportā: individuālajai sportista dalībai Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa izcīņā licencēm, apdrošināšanas izdevumiem, kontroles sacensībām, sporta bāzes īrei, nometnēm – līdz 150 eiro vai pat līdz 500 eiro; dalībai Pasaules čempionāta vai kausā – līdz 1000 eiro.

- Sporta spēļu komandas dalībai reģionālajā līgā vai čempionātā (licencēm, tiesāšanas izdevumiem) paredzēts atbalsts līdz 500 eiro; dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā, ja komanda piedalās sava sporta veida spēcīgākajā vai otrajā spēcīgākajā līgā vai čempionātā, – līdz 1500 eiro, bet sagatavošanas procesam – līdz 3000 eiro.

- Ārpus konkurences pašvaldība ar jaunradīto noteikumu palīdzību paredz finansiāli atbalstīt basketbola komandu “Gulbenes buki”, sporta sacensību “Rallijs “Sarma”” un “Minirallijs “Gulbis”” organizēšanu.

* Otri pagaidām vēl deputātu neapstiprinātie noteikumi “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” paredz piešķirt naudas balvas tikai par augstiem sasniegumiem

- Latvijas čempionātos, Latvijas kausa izcīņā (1. līdz 3.vieta) – individuāli 100 līdz 300 eiro, trenerim 50 līdz 150 eiro, komandai 200 līdz 600 eiro, trenerim 100 līdz 300 eiro (pirms nodokļu nomaksas);

- Latvijas olimpiādē vai Latvijas Jaunatnes olimpiādē (1. līdz 6.vieta) – individuāli 60 līdz 400 eiro, trenerim 40 līdz 200 eiro, komandai 150 līdz 800 eiro, trenerim – 100 līdz 400 eiro;

- Eiropas līmeņa šādās pašās sacensībās (1. līdz 6.vieta) – individuāli 200 līdz 1200 eiro, trenerim 100 līdz 600 eiro;

- pasaules līmeņa šādās pašās sacensībās (1. līdz 6.vieta) – individuāli 400 līdz 2000 eiro, trenerim 200 līdz 1000 eiro;

- olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs (1. līdz 10 vieta vai dalība) – individuāli no 500 līdz

4000 eiro, trenerim no 250 līdz 2000 eiro;

- neolimpiskajos sporta veidos piešķiramas naudas balvas 50 procentu apmērā šajos noteikumos paredzētās naudas summas;

- Sporta pārvalde būs tiesīga lemt par naudas balvas piešķiršanu līdz 700 eiro apmērā par ieguldījumu novada sporta attīstībā;

- turklāt sporta komandas spēlētājam, kurš iekļauts Latvijas izlases sastāvā oficiālajās spēlēs, par dalību šajā komandā Eiropas vai pasaules čempionātā varēs piešķir naudas balvu līdz 300 eiro.

Pievieno komentāru

Komentāri 21

dēmoss.lv

Atbilde veterānam G. Rubenim būtu šāda: "Nevis "izsekot", no cik avotiem biedrība vai sportists saņem līdzekļus savām sporta aktivitātēm, bet mācīties no tiem, kas prot piesaistīt līdzekļus!" Pretējā gadījumā rodas aizdomas par cienījamā veterāna skaudīgo dabu (labākajā gadījumā...) un nespēju pārvarēt padomju laika izsekošanas tendences. Un- kas bija izsekotāji- to mēs tagad zinām.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.16 20:51

termosam-dēmosam

Ja tu, gudrais polemiķi, esi spējīgs oponēt cienījamajam Rubeņa kungam, tad varbūt tu pateiksi, kuras biedrības prot piesaistīt līdzekļus un nebarojas tikai no novada siles? Tādas varbūt ir tikai 2-3.
Kas attiecas uz izsekošanu, to mēs labi redzam arī šodien pēc tiem "rikšotājiem" un "rakstniekiem", kuri nodrošina darbu dažām kompetentām iestādēm.
Tu arī esi izsekotāju rindās?

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.16 21:26

....

Man personīgi liekas, ka visi jaunie sportisti kuri nebūs iestājušies sporta skolā atkal paliks bez nekāda atbalsta, varēs vecāki un paši sportisti turpināt par saviem līdzekļiem turpināt attīstīt savu talantu :(

Un kāpēc Gulbenes vārds asociējās ar "Bukiem", personīgi nēesmu dzirdējis ka kādreiz kāds teiktu ka "Buki" ir ktkas īpašs, tāds pats līmenis kā FB Gulbenei, kāpēc viņus neuztver kā zīmolu Gulbenei :D

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 09:01

realitāte

Lai sporta jomā, Gulbenes vārds ar kaut ko asociētos, vispirms ir jābūt ļoti smagam darbam un tādiem entuziastiem, kādi bija treneri Bašķers, Sproģis, Čakars (lai viņiem vieglas smiltis). Šobrīd ārpus novada robežām lielākā intriga ir par to, vai Gulbene ir Latgale vai Vidzeme. Gulbenes iekšējā dzīvē pamatjautājums ir par mūsdienīgas sabiedriskās tualetes neesamību pilsētā.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 09:46

Seila

Ja pārējām sporta biedrībām, vai klubiem, treneriem utt... piešķirtu tādus pašus līdzekļus kā Bukiem, arī viņi spētu izveidot Gulbenes novada zīmolu (par kādu neuzskatu "Bukus"), bet diemžēl pārējiem pat netiek dota šāda iespēja :( un tas ir pats skumjākais...... Atbalstām tikai vienus un tos pašus gadu no gada, bet arī citi vēlas, kaut ko vairāk kā tikai sporta skolas treneri. Ja mēs paskatamies dziļāk šajā saimē, tad arī domē sēž tie, kuru bidrībām un organizācijām ir visvairāk līdzekļu, tas ir likumsakarīgi, bet tai pat laikā netaisnīgi pret pārējiem, jo atdeve no treneru puses var būt pat lielāka, kā arī bērnu un jauniešu entuziasms, bet bez atbalsta ir ļoti grūti iet uz priekšu...... Ja godīgi es uzskatu, ka novada prioritāte ir skolēni un jaunieši, ne "Bukos" spēlējošie veči, kuriem tas ir hobijs, lai paši sponsorē savu hobiju, bet līdzekļus atstāj bērniem un jauniešiem, kuriem visvairāk atbalsts ir nepieciešams.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 09:57

To Seila

Varbūt mini dažus piemērus, kas būtu Gulbenes novada zīmola veidotāji, kuriem netiek piešķirti līdzekļi, tukšus salmus kult visi mākam!!!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 10:21

Jocīgi

Tiešām jocīgi ka sporta skolai ir savs budžets un pierasījums pašvaldībā. Kapēc te vēl citi avoti no tās pašas pašvaldības vajadzīgi?

Biedrības sponsorē biedru naudas vai sponsori. Valsts finansējums tur nav piemērojams.

Pieaugušajiem un veterāniem pašvaldība var piešķirt transportu uz sacensībām. Patrenēšanas un sacensību izdevumus amatieriem sportā jāapmaksā pašiem no saviem līdzekļiem.

Tie sporta veidi, kuriem ir nopietna bērnu piramīda , var pretendēt uz liela apjoma finansējumu pusprofesionālai/profesionālai komandai. Bet ar piebildi ka viņi bāzējās Gulbenē !

Individuālajos sporta veidos Gulbene nepiedāvā vajadzīgo apstākļus Olimpisko spēļu kandidātu līmeņa sportistiem.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 11:47

Jocīgi Jocīgi Jocīgi

Par sabiedriskā sektora sporta darba norisēm tev nav saprašanas ne mazākā mērā. Kādi šodien var būt sponsori (tāds interesants nosaukums)? Kā no individuālajām biedru naudām var eksistēt kluba darbība? Paskaidro! Tās pašas aplamības tu stāsti par pieaugušo un veterānu sportu. Tas nozīmē, ka arī slavenie Buki paliek bešā? Arī individuālie sporta veidi ir brīvi? Pasaki, kas tad paliek?

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 12:12

L

Tur dažādas sporta vietnieces , vietnieki un metodiķes jāmazina, bezjēdzīga nodokļu naudas tērēšana.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 18:49

Oļegs

Viens no tiem būtu Lazdiņa kungs, kurš darba laikā uzspēj būt visur! Bezjēdzīgs darbinieks!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.17 22:26

Oļegam Nabadziņam

Lazdiņš ir gandrīz vienīgais, kurš tur rukā! Lielākā daļa atsēd stundas. Ja Lazdiņš tev ir bezjēdzīgs, tad, vai nu tu esi mazliet garā pavājš vai par daudz kaut ko cilā!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.18 08:48

Oļegs

Nez pa kuru laiku Lazdiņa kungs rukā darot personīgās lietas darba laikā?????

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.20 22:54

Oļegam Nabadziņam 2

Konkrēti - kur? kad? ko? Vai arī aizver muti!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 09:42

Oļegs

Darba laikā sēž pie Ušura savā rezidencē!!!!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 12:16

Oļegam Nabadziņam 3

Tu, opīt, esi aizmirsis tādu terminu kā ATVAĻINĀJUMS?! Laikam sen jau sēdi pensijā? Smadzenes deformējušās.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 12:22

Oļegam

Vai esat bijis Jaungulbenē tajos laikos,kad Lazdiņš tur strādāja?Kāds bija stadions! Tagad palikušas vienīgi atmiņas...

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 12:44

Oļegam 2

Kāds Jaungulbenē var būt Oļegs? Noteikti Lazdiņš neļauj zivis zagt.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 14:33

Oļegs

Nezināju ka pusi vasaras ir atvaļinājums? Kas vainas tgd Jaungulbenes stadionam,sakopts tak ir!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 18:12

Opis.

Šķēla malacis , beidzot atradis naudu sporta skolas veselības grupām.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.20 15:09

Pēteris

Malacis ir tas, kurš biksēs...
Sportenei naudas ir kā dubļu, tikai bezkontrole tās izlietošanā ir tradicionāli milzīga.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.20 18:33

Zinātājs.

Gulbenes brends ir soļotāji. Mums ir pasaules amatieru un strādājošo čempioni un medaļnieki. Pasaules un Eiropas čempioni veterāniem. Protams arī Latvijas čempioni un medaļnieki.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.21 22:57

Sports