Gulbenes novada telpu futbola 2019./2020. gada čempionāta NOLIKUMS

Gulbenes novada telpu futbola 2019./2020. gada čempionāta

NOLIKUMS


 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI


  1. Popularizēt telpu futbolu un veselīgu dzīvesveidu Gulbenes novadā;

  2. Noskaidrot Gulbenes novada labākās telpu futbola komandas;


 1. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar biedrību “FB Gulbene 2005”;

  1. Sacensību galvenais tiesnesis Arnis Martusevičs (tel. 29715606, e-pasts: arnism.za@inbox.lv).


 1. NORISES VIETA UN LAIKS

3.1. Spēles notiek Stāķu sporta namā no 2019. gada 7.decembra līdz 2020. gada 14.martam;

3.2. Sabraukumu datumi – 1.sabraukums - 7.decembris;

2.sabraukums - 11.janvāris;

3.sabraukums - 15.februāris;

4.sabraukums - 14.marts.

4. DALĪBNIEKI

4.1. Čempionātā atļauts piedalīties komandām, kuru sastāvā spēlē Gulbenes novada iedzīvotāji, Gulbenes novadā strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, studenti, kuru vecāki dzīvo Gulbenes novadā, kā arī spēlētāji, kas pārstāv Gulbenes novadu Latvijas līmeņa LFF apstiprinātās sacensībās. Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir dzimuši 2005.gadā un vecāki;

4.2. 2006.gadā dzimušiem jauniešiem atļauts piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju;

4.3. Pieteikumā jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka par savu veselības stāvokli ir atbildīgs pats spēlētājs (paraksts komandas pieteikumā, pielikums Nr.1);

4.4. Dalībnieks pieteikuma anketā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos (paraksts komandas pieteikumā, pielikums Nr.1);

4.5. Komandu spēlētāji parakstās (komandu kopējā pieteikumā - protokolā) par Stāķu sporta nama iekšējās kārtības un drošības noteikumu (pielikums Nr.2.) ievērošanu;

4.6. Komandu spēlētāji ir atbildīgi par zaudējumiem, kas ļaunprātīgas darbības rezultātā var tikt nodarīti Stāķu sporta namam;

4.7. Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formastērpos ar numuru uz muguras.


5. PIETEIKUMI

5.1. Komandas pieteikums - protokols iesniedzams pirms 1.sabraukuma l. spēles;

5.2. Komandu iepriekšējā pieteikumā jāuzrāda maksimums 20 spēlētāji, šo pieteikumu drīkst papildināt līdz 2. sabraukuma 1.spēlei;

5.4. Lai piedalītos finālposmā, spēlētājam ir jāaizvada vismaz trīs spēles priekšsacīkstēs.


 1. NORISES KĀRTĪBA

  1. Priekšsacīkstēs komandas spēlē viena apļa turnīru - katra ar katru. Spēles laiks 2x15 min.

  2. Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara – 3 p., neizšķirts – 1 p., zaudējums – 0 p.). Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad 1) augstāko vietu ieņem komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlē; 2) to nosaka pēc rādītājiem visas spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

  3. Pēc priekšsacīkšu rezultātiem 1. – 2. vietas ieguvēji iekļūst “lielajā pusfinālā”. “Krustā” spēlē 3. – 6.vieta (A) un 4. – 5.vieta (B). Tad “Lielajā pusfinālā” “A” spēles uzvarētāji spēlē ar 2.vietu (C), bet “B” spēles uzvarētāji spēlē ar 1.vietu (D). Turpinājumā “C” – “D” zaudētāji spēlē par 3.vietu (E), bet “C” – “D” uzvarētāji par 1.vietu (F). Ja spēles rezultāts izslēgšanas etapā ir neizšķirts, tiek nozīmēts 10 minūšu papildlaiks. Ja uzvarētājs netiek noskaidrots papildlaikā, tad tiek nozīmēti 6 m soda sitieni – pa 3 katrai komandai (pēc tam līdz pirmajai kļūdai).

VARĒTU BŪT ARĪ CITI IZCĪŅAS VARIANTI!


7. PRETENZIJU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA

7.1. Protests iesniedzams rakstiski čempionāta galvenajam tiesnesim pusstundas laikā pēc spēles beigu signāla;

7.2. Protestus nepieņem par spēles laiku, 6 m un 10 m soda sitieniem, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem;

7.3. Protestu izskata čempionāta organizatori (L.Krēmers, D.Anča, A.Martusevičs,).


8. DISCIPLINĀRSODI

8.1. Komandas pārstāvis atbild par savas komandas spēlētāju nolikuma prasību ievērošanu;

8.2. Tiesnešu lēmumi spēles laikā ir galīgi un nav apstrīdami;

8.3. Spēlētājam, kurš saņēmis trīs brīdinājumus, jāizlaiž komandas nākamā spēle, pēc kuras nopelnītie brīdinājumi tiek anulēti;

8.4. Par spļaušanu personai, “pēdējās cerības” sodu, tīšu speršanu, mešanu ar priekšmetu kādam, tīšu sitienu un abpusēju rupjību – noraidījums un jāizlaiž nākamā spēle (ja pārkāpums nav īpaši rupjš). Par šāda veida atkārtotu pārkāpumu diskvalifikācija uz visu čempionātu;

8.5. Par tiesnešu apvainošanu vai uzbrukumu tiesnesim un par izteikti rupju spēli ar nodomu traumēt pretinieku – noraidījums un jāizlaiž nākamās trīs spēles. Par šāda veida atkārtotu pārkāpumu disvalifikācija uz visu čempionātu;

8.6. Čempionāta organizatoriem ir tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus par konkrēta futbolista, pārstāvja vai visas komandas soda apmēriem;

8.7. Ja komanda jebkādu iemeslu dēļ nevar uzsākt spēli laikus, tās komandas pārstāvim, kas reģistrēts komandas pieteikumā, ir jābrīdina čempionāta galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 20 minūtes pirms plānotā mača sākuma. Tiesnesis var atlikt spēli maksimums uz 10 minūtēm;

8.8. Par spēlētāja, kurš nav iekļauts protokolā, piedalīšanos spēlē, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:W;

8.9. Organizatori var piešķirt gan spēlētājam gan visai komandai diskvalifikāciju uz spēli vai uz visu čempionātu, ja netiek ievēroti Stāķu sporta nama iekšējās kārtības noteikumi (1.pielikums) vai rupji pārkāptas citas sporta ētikas normas.


9. APBALVOŠANA

9.1. 1.-3. vietas ieguvējas komandas saņem kausus;

9.2. 1.-3.vietas ieguvēji spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām (ne vairāk kā 15 spēlētāji komandā);

9.3. Vērtīgākie čempionāta spēlētāji katrā komandā saņem pārsteiguma balvas. Katras komandas pārstāvis nosaka vērtīgāko spēlētāju savā komandā un 5 minūtes pēc čempionāta pēdējās spēles paziņo čempionāta galvenajam tiesnesim;

9.4. Tiek apbalvots visa čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, 4 laukuma spēlētāji un vārtsargs.


Informācija: A.Martusevičs (t. 29715606)

Pievieno komentāru

Sports